Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Marketing / Bachelorproef9346/1911/2021/1/36
Studiegids

Project Marketing / Bachelorproef

9346/1911/2021/1/36
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssens Anny
Andere co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Als sluitstuk van je opleiding, schrijf je een bachelorproef waarin je je kennis en vaardigheden gaat toepassen op een reële bedrijfscase.

Begincompetenties (tekst)

Zoals verworven bij de specifieke marketingopleidingsonderdelen van trajectschijf 1 en 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
Communiceert internationaal
De student communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich

Leerinhoud

Op basis van een bedrijfscase wordt een rapport gemaakt dat mondeling wordt gepresenteerd en verdedigd voor een jury.  Het rapport wordt opgesteld in het Nederlands. De verdediging gebeurt eveneens in het Nederlands. De dia's van de presentatie worden in het Engels opgemaakt.

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
  • Auteur: Patrick De Pelsmacker
Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
  • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye
Principes van MarketingVerplicht€ 65,95
  • Auteur: Philip Kotler

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen372,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Afstudeeropdracht80,00Schriftelijke en mondelinge evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht80,00Schriftelijke en mondelinge evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00