Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Marktonderzoek9347/1911/2021/1/70
Studiegids

Project Marktonderzoek

9347/1911/2021/1/70
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Picard Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 40,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Marktonderzoek: kwalitatief EN geslaagd of getolereerd voor Marktonderzoek: kwantitatief.

Korte omschrijving

Aan de hand van een concreet projectvoorstel van een bedrijf moeten studenten in kleine groepjes een marktonderzoek van A tot Z uitwerken. Geen fictieve case: een echt project waar wekelijks moet over gerapporteerd worden en waar de opdrachtgever op het einde van het semester een volledig rapport en een uitvoerige presentatie van verwacht.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis marktonderzoek zoals verworven in het opleidingsonderdeel 'Marktonderzoek: kwantitatieve technieken' en 'Marktonderzoek: verklarend onderzoek'. De student kan gebruik maken van de Microsoft Office software. De student kan statistische bewerkingen uitvoeren op reeksen enquêtegegevens.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student interpreteert marktonderzoeksgegevens
De student bespreekt marktonderzoeksgegevens
De student presenteert marktonderzoeksgegevens
De student evalueert marktonderzoeksgegevens
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student past actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toe
De student voert op een efficiënte en effectieve manier een markt- en/of productonderzoek/applicaties (verwerkt gegevens statistisch en maakt ze operationeel voor het marketingbeleid)
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student plant een marktonderzoek
De student bereidt een marktonderzoek voor
De student werkt een marktonderzoek uit
De student voert een marktonderzoek uit
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student voert op een efficiënte en effectieve manier een markt- en/of productonderzoek/applicaties (verwerkt gegevens statistisch en maakt ze operationeel voor het marketingbeleid)
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student brengt zelfstandig een praktische opdracht tot een goed einde
De student brengt zelfstandig een praktische opdracht tot een goed einde
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student plant een marktonderzoek
De student bereidt een marktonderzoek voor
De student werkt een marktonderzoek uit
De student voert een marktonderzoek uit

Leerinhoud

De verworven theoretische kennis wordt toegepast op oefeningen of cases m.b.t. de verschillende technieken en marktonderzoekmethoden, of op praktische onderzoeksprojecten. De studenten doorlopen de verschillende stappen van het marktonderzoekproces. Ze bundelen de resultaten in een onderzoeksrapport. Ze rapporteren de resultaten mondeling in een presentatie.

Studiematerialen (lijst)

Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
  • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye
MS Excel 2010Verplicht€ 20,00
  • Auteur: E. Van den Broeck, E. Cuypers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00
Semester 1Projectopdracht75,00Mondelinge evaluatie: verdediging van de projectopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Mondelinge evaluatie van de projectopdracht