Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projet Evénement9348/1911/2021/1/07
Studiegids

Projet Evénement

9348/1911/2021/1/07
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leenkneght Inge
Andere co-titularis(sen): Janssens Anny
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 300,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Correspondance en français EN geslaagd of getolereerd voor Expérience internationale.

Korte omschrijving

In dit project oefen je je marketing- en salestechnieken in de praktijk. Tevens pas je je verworven kennis van de Franse grammatica en woordenschat toe.

Begincompetenties (tekst)

Zoals verworven in de opleidingsonderdelen van de vakgebieden 'Frans', 'Marketing' en 'Marketingcommunicatie'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student verdedigt een gedetailleerde kostenraming in het Frans
De student licht zijn programmavoorstel op een commerciële overtuigende manier toe
De student presenteert in het Frans
De student beschrijft in het Frans een uitgewerkt programmavoorstel en geeft 5 alternatieve activiteiten
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student werkt de organisatie van een driedaags evenement in Parijs uit voor een gedefinieerde doelgroep (inhoud, logistiek, financiën, communicatie)
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
De student stelt zich klantvriendelijk op door tegemoet te komen aan de wensen van zijn opdrachtgever(s)
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student werkt de organisatie van een driedaags evenement in Parijs uit voor een gedefinieerde doelgroep (inhoud, logistiek, financiën, communicatie)
Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student licht in het Frans een gedetailleerde kostenraming toe

Leerinhoud

De studenten organiseren een driedaags evenement in Parijs voor een fictieve klant. Voor dag 2 wordt een volledig alternatief uitgewerkt. De resultaten worden voorgesteld in een rapport. Het rapport wordt na het indienen gevolgd door een wervende mondelinge presentatie.

Zie Studiewijzer voor (aanvullende) richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

Schrijfwijzer TAALPUNTVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen140,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00mondelinge en schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00mondelinge en schriftelijke evaluatie