Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bankproducten29664/1911/2021/1/14
Studiegids

Bankproducten

29664/1911/2021/1/14
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Galle Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de bankdiensten en -producten en (in beperkte mate) verzekeringsproducten die nationaal en internationaal op de markt zijn. In de opleiding financie- en verzekeringswezen is het noodzakelijk een goede basiskennis te hebben van deze producten om verder te kunnen voor de rest van de opleiding.

Cfr. Beschikbare informatie op digitap.be voor verdere afspraken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt deontologisch en ethisch
De student onderscheidt de verschillende risico's eigen aan de besproken producten en diensten
identificeert risico's
De student onderscheidt de verschillende risico's eigen aan de besproken producten en diensten
De student kan het onderscheid tussen retail, investment, commercial, wealth management en private banking uitleggen
Klantgericht
De student beschrijft tradingproducten en eenvoudige derivaten
De student kan het onderscheid tussen retail, investment, commercial, wealth management en private banking uitleggen
De student kent de voordelen en nadelen van de verschillende kredietvormen en adviseert klant overeenkomstig
De student kent het onderscheid tussen de verschillende activiteiten binnen de bank
De student legt de belangrijkste kenmerken van de meest voorkomende spaar- en beleggingsproducten uit
voert adviserend verkoopgesprek
De student beschrijft tradingproducten en eenvoudige derivaten
De student kent de voordelen en nadelen van de verschillende kredietvormen en adviseert klant overeenkomstig
De student kent het onderscheid tussen de verschillende activiteiten binnen de bank
De student legt de belangrijkste kenmerken van de meest voorkomende spaar- en beleggingsproducten uit

Leerinhoud

In dit olod leert de student hoe de meest courante bankproducten en -diensten en in beperkte mate verzekeringsproducten en -diensten beantwoorden aan de financierings-, beleggings- en risico-indekkingsbehoeften van particulieren, bedrijven, officiële instanties en markten in het algemeen.

Om de theorie te toetsen aan de praktijk, gaat de student ter plaatse bij 1 of meerdere bankkantoren om meer informatie te krijgen over de verschillende producten. Dit bezoek is verplicht voor elke student.

Studiematerialen (lijst)

BankproductenVerplicht
  • Auteur: Galle Nele

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio25,00Punten van het portfolio worden overgedragen van de 1ste examenskans naar de 2de examenkans.