Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English Correspondence9171/1911/2021/1/03
Studiegids

English Correspondence

9171/1911/2021/1/03
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Grave Jennifer
Andere co-titularis(sen): Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor English OF geslaagd voor Communication in English) EN (eerder ingeschreven voor Business English OF simultaan te volgen met Business English).

Korte omschrijving

In English Correspondence verfijn je je communicatieve vaardigheden.

Je krijgt gerichte schrijftips en -opdrachten waardoor je je schrijfvaardigheid in het Engels aanscherpt. Een voorbeeld: "Hoe schrijf je een goede klachtenbrief in het Engels?"

Verder leer je ook je luistervaardigheden efficiënt in te zetten in een vergadering en leer je hoe een formele vergadering verloopt in het Engels.

Aan het eind van deze cursus zal je klaargestoomd zijn om een degelijk CV op te stellen, een aantrekkelijke sollicitatiebrief te schrijven en een boeiend formeel telefoongesprek te voeren in het Engels.

Uiteraard leer je ook veel nieuwe vakterminologie zowel in zelfstudie als in het leerstofaanbod tijdens de contacturen.


Begincompetenties (tekst)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verzorgt taal, spelling, woordgebruik
Communiceert internationaal
De student breidt zijn zakelijke woordenschat in het Engels zelfstandig uit
De student gebruikt elementaire telefoontechnieken in het Engels
De student kent de vergaderterminologie in het Engels
De student schrijft een motivatiebrief in het Engels
De student schrijft zakelijke brieven in het Engels
De student schrijft zakelijke e-mails in het Engels
De student verzorgt taal, spelling, woordgebruik

Leerinhoud

 • Systematische uitbreiding opleidingsgerichte woordenschat Intertaal (zelfstudie)
 • Algemene opfrissing van grammatica
 • Relevante opleidingsspecifieke woordenschat per afstudeerrichting en toepassing ervan in correspondentie
 • Toepassen van gangbare schrijftechnieken in brieven and mails (aanspreking, verbindingswoorden, complexe zinsconstructies, afsluiten, ...)
 • Zakelijke mails en brieven (productaanvraag, boekingsaanvraag, klachtenbrief, antwoord op voorgaande e-mails of brieven)
 • Vertalen van fragmenten uit mails en brieven
 • Vergaderen en notuleren
 • Sollicitatievaardigheden: CV en motivatiebrief

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal English Correspondence op DigitapVerplicht
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00Schriftelijk examen
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00Communicatievaardigheden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Communicatievaardigheden