Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Vennootschapsbelasting4428/1911/2021/1/52
Studiegids

Vennootschapsbelasting

4428/1911/2021/1/52
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Pot Pierre
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vennootschapsrecht OF eerder ingeschreven voor Vennootschapsrecht.

Korte omschrijving

Theorie wordt geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden en met aandacht voor rechtsleer en rechtsspraak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyseert financiële informatie
De student begrijpt het verschil tussen een reëel resultaat en een belastbaar resultaat
beheert en optimaliseert fiscale dossiers
De student past alle bewerkingen toe om een boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat
Handelt deontologisch en ethisch
De student behandelt een fiscaal dossier in overeenstemming met de deontologie van de beroepsbeoefenaar
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student begrijpt dat fiscale optimalisatie niet de enige doelstelling is binnen een vennootschap
De student begrijpt het verschil tussen een reëel resultaat en een belastbaar resultaat
wetgeving en reglementering
De student berekent, eenmaal het belastbaar resultaat gekend is, de vennootschapsbelasting
De student kan de fiscale materie toepassen in overeenstemming met andere geldende reglementeringen
De student past alle bewerkingen toe om een boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat

Leerinhoud

 • Plaatsing en toepassingsgebied
 • Gedetailleerde studie van alle bewerkingen van boekhoudkundig naar fiscaal resultaat
 • Belastingtarieven en berekening van verschuldigde vennootschapsbelasting
 • Praktijkstudies en rechtspraak
 • Bijzondere regelingen
 • Invullen van aangifteformulier en bijlagen
 • Updating

Studiematerialen (lijst)

Vennootschapsbelasting: basiscursusVerplicht€ 64,00
 • Auteur: Vervoort Jos

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen102,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off60,00Schriftelijke evaluatie
Semester 2Vaardigheidstoets hands off40,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00schriftelijke evaluatie