Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business English9164/1911/2021/1/56
Studiegids

Business English

9164/1911/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhuyck Thomas
Andere co-titularis(sen): De Grave Jennifer
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: 
- Kennistoets (PE): 50% - schriftelijk
- Kennistoets: 25% - schriftelijk via toets.ap.be
- Kennistoets: 25% - mondeling via Teams

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor English OF geslaagd voor Communication in English.

Korte omschrijving

During Business English, students will be challenged and incited to express themselves proficiently and professionally, in acceptable written English and equally in spoken English during presentations, discussions and debates, regarding both professionally related topics and unknown more abstract topics, both prepared and unprepared. Striving to cultivate independent young professionals, a serious amount of preparation, both individual and in groups (with known and unknown fellow students) will be required. This results in weekly assignments, and in a subsequent score for permanent evaluation of 35%.

It is therefore paramount that students apply themselves from the very first week of the academic year - starting or registering late means losing marks from the very beginning.

Moreover, this course is the only English course that features an oral exam. Passing this course of Business English automatically implies that you will be able to professionally 'survive' in an English speaking work environment, obtaining level B2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verwerkt een selectie van de thematische woordenschat mbt handel en economie
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student geeft een educatieve presentatie voor de klas
De student werkt mee aan een verklarende lijst van zegswijzen
Multicultureel en internationaal gefocust
De student bespreekt een aantal artikels
De student kan zich op gepaste professionele wijze genuanceerd uitdrukken
De student neemt op actieve en gepaste wijze deel aan een debat
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student organiseert en evalueert een test
De student presenteert samenvattingen voor de klas
De student vat een aantal artikels samen
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student organiseert en leidt een debat

Leerinhoud

Aanvulling van spraakkunst en zinsbouw a.d.h.v. oefeningen;

 • Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat;
 • Actueel en opleidingsgericht zakelijk studiemateriaal;
 • Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student in een zakelijke context;
 • student leert efficiënt en genuanceerd te communiceren in internationale context, en kan in debatten op gepaste wijze (tegen)argumenteren;
 • student geeft aanvaardbare presentaties qua taal en professionaliteit;
 • student kan anderen wegwijs maken in onbekende concepten en kan parafraseren.

Zelfstandig werk:

 • de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat Business English (Intertaal)';
 • De student bereidt een aantal artikels voor uit Engelstalige economische tijdschriften (vnl. The Economist): lezen, samenvatten en bespreken, verklarende woordenschat;
 • De student geeft (meestal in groepsverband) een aantal presentaties van economische onderwerpen en abstracte ongekende onderwerpen, organiseert een les, een debat, een test.
 • De student kan in groepsverband samenwerken met andere studenten (zowel met bekenden als met onbekenden).

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)35,00Giving group presentations and passing tests announced during the semester.
Semester 1Kennistoets35,00Written exam containing all course material developed and discussed during class, and additional vocabulary (self-study).
Semester 1Kennistoets30,00ORAL exam based on 7 texts that were summarised and discussed during class. The main starting point is one question: "What is this text about?"
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00WRITTEN exam based on the exact same course material as first sit.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00ORAL exam with the exact same approach as first sit oral exam.