Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Financiële actualiteit4458/1911/2021/1/05
Studiegids

Financiële actualiteit

4458/1911/2021/1/05
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student maakt een scriptie van de geselecteerde samengevatte financiële artikels uit De Tijd
De student raadpleegt bronnen bij het beschrijven van actuele financiële onderwerpen
Handelt deontologisch en ethisch
De student beoordeelt op kritische wijze de inhoud van de Europese spaarrichtlijn en de MiFid-richtlijn
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student kent de problematiek van de koppelverkoop in het financie- en verzekeringswezen
De student kent de reglementering van de bonus-malusregeling bij de verplichte autoverzekering
De student kent de witwaswetgeving en de Cel voor Financiële Informatieverwerking
De student ontleedt de strengere Basel-normen en de rol van de ratingbureaus
wetgeving en reglementering
De student beoordeelt op kritische wijze de inhoud van de Europese spaarrichtlijn en de MiFid-richtlijn
De student kent de problematiek van de koppelverkoop in het financie- en verzekeringswezen
De student kent de reglementering van de bonus-malusregeling bij de verplichte autoverzekering
De student kent de witwaswetgeving en de Cel voor Financiële Informatieverwerking
De student ontleedt de strengere Basel-normen en de rol van de ratingbureaus

Leerinhoud

Actuele financiële topics zullen tijdens de activerende colleges besproken worden.

Studiematerialen (lijst)

Budget & Recht (artikels)Verplicht
  • Auteur: Test-aankoop
de krant De TijdVerplicht
  • Auteur: De Tijd

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio25,00Casus
Open boek