Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Vennootschapsrecht4425/1911/2021/1/47
Studiegids

Vennootschapsrecht

4425/1911/2021/1/47
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

wetgeving en reglementering
De student kan berekenen hoeveel er minimaal dient gestort te worden bij de oprichting van een NV en van een BVBA.
De student kan de voorwaarden toepassen opdat een aandelenoverdracht bij een BVBA geldig zou zijn.
De student kan een exacte omschrijving geven van de term vennootschap in het kader van het wetboek van vennootschappen en uitleggen.
De student vergelijkt de verschillende vennootschapsvormen: NV, BVBA, CVBA, CVOA, VOF, commanditaire vennootschappen
De student weet wat enerzijds onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid inhoudt en anderzijds wat beperkte aansprakelijkheid betekent.

Leerinhoud

 • Inleiding (inleidende begrippen, de jaarrekening en het jaarverslag)
 • De besloten vennootschap (BV)
 • De naamloze vennootschap (NV)
 • De coöperatieve vennootschap (CV)
 • De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap
 • De Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Studiematerialen (lijst)

Vennootschapsrecht in BelgiëVerplicht€ 22,00
 • Auteur: H. De Muynck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie