Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
International financial management28708/1911/2021/1/05
Studiegids

International financial management

28708/1911/2021/1/05
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
  • financie- en verzekeringswezen
  • logistiek management
  Keuzepakket:
  • keuzepakket 2AF
  • keuzepakket 3AF
  • keuzepakket LM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: El Majdoub Said
Andere co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Financiële algebra EN geslaagd of getolereerd voor English.

Korte omschrijving

This course aims to provide the student with:

 • an introduction of the main concepts and topics of Financial Management or ‘Corporate Finance’, applied to international annual accounts;
 • a fundamental knowledge and application skills in relation to making key decisions around investments and financing of a firm’s business. 

Begincompetenties (tekst)

Business English.
Some affinity with financial economics, mathematics and financial data.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyseert financiële informatie
De student kan de (geziene) theorie over international financieel management toepassen (rekenoefeningen en cijfermateriaal)
De student legt de belangrijkste aspecten van de waardering van financiële instrumenten uit
De student waardeert financiële instrumenten (bv. obligaties, aandelen)
Communiceert internationaal
De student legt de begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vakterminologie)
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student analyseert de belangrijkste financiële ratio's van een internationale onderneming (o.a. jaarrekening in IFRS-format)
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student legt de belangrijkste aspecten van de waardering van financiële instrumenten uit
De student waardeert financiële instrumenten (bv. obligaties, aandelen)
De student adviseert bij het indekken van financiële risico's (o.a. hedging met muntopties, operationele hedging, etc.)
De student legt uit hoe financieel management waarde kan creëren voor de aandeelhouders
De student past de belangrijkste principes van portfolio/investment management toe (bv. diversificatie)
identificeert risico's
De student adviseert bij het indekken van financiële risico's (o.a. hedging met muntopties, operationele hedging, etc.)
De student analyseert de belangrijkste financiële ratio's van een internationale onderneming (o.a. jaarrekening in IFRS-format)
De student past de belangrijkste principes van portfolio/investment management toe (bv. diversificatie)
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student kan de (geziene) theorie over international financieel management toepassen (rekenoefeningen en cijfermateriaal)
supply chain
De student legt de begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vakterminologie)
voert adviserend verkoopgesprek
De student legt de begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vakterminologie)
wetgeving en regelgeving
De student legt de begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vakterminologie)
wetgeving en reglementering
De student legt uit hoe financieel management waarde kan creëren voor de aandeelhouders

Leerinhoud

Content of the course:

 • Chapter I. Introduction to financial management, its corporate role and its ultimate goal: creation of shareholder’s value
 • Chapter II. Concepts in valuation of funds and its application (on bonds, equity/stocks, etc.)
 • Chapter III. Investing in securities and in other assets on international capital markets (portfolio theory, short-term assets)
 • Chapter IV. Financial ratio analysis, applied to international corporate accounts
 • Chapter V. Management of (international) financial risks: a few techniques

Studiematerialen (lijst)

PowerPoint presentations available on DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen