Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Vennootschapsbelasting14434/1911/2021/1/77
Studiegids

Vennootschapsbelasting

14434/1911/2021/1/77
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pot Pierre
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
Vaardigheidstoets hands off: 100% mondeling via Teams

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Theorie wordt geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden en met aandacht voor rechtsleer en rechtsspraak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyseert financiële informatie
De student begrijpt het verschil tussen een reëel resultaat en een belastbaar resultaat
beheert en optimaliseert fiscale dossiers
De student past alle bewerkingen toe om een boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat
Handelt deontologisch en ethisch
De student behandelt een fiscaal dossier in overeenstemming met de deontologie van de beroepsbeoefenaar
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student begrijpt dat fiscale optimalisatie niet de enige doelstelling is binnen een vennootschap
De student begrijpt het verschil tussen een reëel resultaat en een belastbaar resultaat
wetgeving en reglementering
De student berekent, eenmaal het belastbaar resultaat gekend is, de vennootschapsbelasting
De student kan de fiscale materie toepassen in overeenstemming met andere geldende reglementeringen
De student past alle bewerkingen toe om een boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat

Leerinhoud

 • Boekhoudkundig en belastbaar resultaat
 • Belastbare opbrengsten en aftrekbare kosten
 • Opbrengsten belastingvrij maken
 • Verworpen uitgaven
 • Verdoken reserves (principe)
 • Bewerkingen van boekhoudkundig naar fiscaal resultaat
 • Samenstelling fiscaal dossier
 • Berekening belasting en invullen aangifteformulier
 • Updating
 • Oefeningen en praktijkstudies

Studiematerialen (lijst)

Vennootschapsbelasting BasiscursusVerplicht€ 30,00
 • Auteur: Vervoort

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijke evaluatie