Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Belasting over de Toegevoegde Waarde 29723/1911/2021/1/50
Studiegids

Belasting over de Toegevoegde Waarde 2

9723/1911/2021/1/50
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Pot Pierre
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,30 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN eerder ingeschreven voor Belasting over de Toegevoegde Waarde 1 OF simultaan te volgen met Belasting over de Toegevoegde Waarde 1.

Korte omschrijving

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van heel wat praktijkvoorbeelden, met aandacht voor uitspraken van gerechtelijke instanties.
Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert de basisbegrippen en toepassing van de btw-wetgeving op een bevattelijke manier aan derden
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student licht de regels inzake intracommunautaire handelingen, import en export toe
De student licht een aantal bijzondere regelingen toe
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student gebruikt systematisch actuele beroepsgerelateerde bronnen m.b.t. btw
Klantgericht
De student past de regels inzake intracommunautaire handelingen, import en export toe
De student past een aantal bijzondere regelingen toe
wetgeving en reglementering
De student communiceert de basisbegrippen en toepassing van de btw-wetgeving op een bevattelijke manier aan derden
De student licht de regels inzake intracommunautaire handelingen, import en export toe
De student licht een aantal bijzondere regelingen toe
De student past de regels inzake intracommunautaire handelingen, import en export toe
De student past een aantal bijzondere regelingen toe

Leerinhoud

 • Uitdieping onderwerpen uit btw 1
 • Bijzondere regelingen (verkopen op afstand, nieuwe vervoermiddelen, montage, margeregeling,...)
 • Btw-eenheid
 • Boekhoudkundige verwerking
 • Procedures
 • Oefeningen en praktijkgevallen
 • Updating

Studiematerialen (lijst)

Belasting over de Toegevoegde Waarde: basiscursusVerplicht€ 31,00
 • Auteur: Opreel Jurgen en Vervoort Jos

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,30 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off40,00mondeling
Semester 2Vaardigheidstoets hands off60,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Schriftelijke evaluatie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00mondeling