Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marktonderzoek: kwalitatief28151/1911/2021/1/79
Studiegids

Marktonderzoek: kwalitatief

28151/1911/2021/1/79
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Picard Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Marketing: basisprincipes.

Korte omschrijving

In het vak kwalitatief marktonderzoek gaan we eerst in op de basisprincipes van marktonderzoek. Vervolgens gaan we op zoek naar de diepere beweegredenen waarom consumenten bepaalde producten of diensten afnemen. We behandelen technieken die de onderliggende drijfveren kunnen achterhalen: diepte-interviews, projectieve technieken...

OLR-Leerdoelen (lijst)

Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student plant een marktonderzoek
De student bereidt een marktonderzoek voor
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student beschrijft de methodologie van het metrisch psychodynamisch onderzoek
De student bespreekt de methodologie van het metrisch psychodynamisch onderzoek
De student duidt de methodologie van het metrisch psychodynamisch onderzoek
De student beschrijft de verschillende technieken van kwalitatief verklarend onderzoek
De student bespreekt de verschillende technieken van kwalitatief verklarend onderzoek
De student plant een marktonderzoek
De student bereidt een marktonderzoek voor
De student heeft inzicht hoe hij een kwalitatieve en kwantitatieve marktanalyse kan uitvoeren.

Leerinhoud

Het vak 'kwalitatief marktonderzoek' belicht eerst de basisprincipes van marktonderzoek:

Wat is marktonderzoek?

 • Hoe verloopt marktonderzoek?
 • Hoe kan je marktonderzoek opzetten vanuit deskresearch?
 • Welke bronnen kan je voor marktonderzoek raadplegen?

Vervolgens gaan we dieper in op hoe men kwalitatief marktonderzoek in de praktijk kan opzetten:

 • Doel van kwalitatief onderzoek.
 • Technieken van kwalitatief verklarend onderzoek.
 • Metrisch verklarend onderzoek.
 • Causaal onderzoek.

Studiematerialen (lijst)

Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
 • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie