Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing @ Work28155/1911/2021/1/21
Studiegids

Marketing @ Work

28155/1911/2021/1/21
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

 


OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student legt een portfolio op basis van schriftelijke verslagen en opdrachten
De student stelt verslagen op van de vermelde activiteiten met aandcaht voor het correct taalgebruik.
Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student neemt deel aan een professioneel seminarie binnen de Stichting Marketing
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student leert de praktische aspecten van het bedrijf kennen door bedrijfsbezoeken
De student krijgt inzicht in management aspecten door het bijwonen van gastcollege's

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit allerlei activiteiten waaronder bedrijfsbezoeken, het bijwonen van voorgestelde en zelf gekozen gastcolleges, het bijwonen van activiteiten die entrepreneurship voeden zoals de Entrepreneurial Kick off ...

Zie studiewijzer voor specifieke richtlijnen en afspraken.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00