Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Supply Chain Management28249/1911/2021/1/16
Studiegids

Supply Chain Management

28249/1911/2021/1/16
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sales binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Snoeks Pierre
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De slides vormen de basis van de leerstof inclusief de uitleg tijdens de hoorcolleges.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student begrijpt door de theorie en de praktijk wat men verstaat onder supply chain management
De student heeft kennis en inzichten in alle aspecten van supply chain management
De student evalueert kosten en opbrengsten in een breed perspectief
De student toont de invloed van supply chain management op het bedrijfsmanagement
De student kent het verschil tussen een efficiƫnte en een effectieve supply chain
De student bespreekt de impact van doorlooptijdreductie op de organisatie
De student kan een supply chain integreren in een bestaande organisatie
De student heeft inzicht in de supply chain van de toekomst

Leerinhoud

Het is als marketeer van belang een goed begrip te hebben van de aanvoerketen van een product/dienst tot de klant aangezien dit een belangrijk onderdeel uitmaakt van het vermarkten ervan.

In dit opleidingsonderdeel komt de ganse waardeketen van een organisatie aan bod:

 • hoe zorgt een organisatie voor toegevoegde waarde voor haar klanten?
 • hoe kunnen we het productieproces optimaliseren?
 • hoe doen een organisatie efficiënt aan custom creation?
 • productontwikkeling en innovatie
 • distributie
 • sourcing van grondstoffen
 • welke IT technieken ondersteunen dit proces?
 • welke trends en evoluties onderscheiden we?

Studiematerialen (lijst)

PowerPoint presentations available on DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht20,00
Semester 1Kennistoets80,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Digitaal examen
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00