Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marktonderzoek: kwantitatief28489/1911/2021/1/28
Studiegids

Marktonderzoek: kwantitatief

28489/1911/2021/1/28
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Picard Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Marketing: basisprincipes EN geslaagd of getolereerd voor ICT-skills: Excel.

Korte omschrijving

In het vak kwantitatief marktonderzoek behandelen we de technieken die gebruikt worden om grote groepen respondenten te bevragen over hun houding ten opzichte van producten, diensten of merken. Op basis van de nodige formules leren we hoe vanuit een representatieve groep respondenten uitspraken over de totale populatie kunnen gedaan worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student maakt een databank, een gegevensmatrix en codetabellen
De student ontwerpt een formulier om de informatie van de enquête in te voeren
De student maakt eenvoudige bewerkingen met het statistisch programma SPSS
De student maakt relaties tussen gegevensmatrix en codetabellen
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student hanteert de noodzakelijke statistische begrippen ivm de steekproeftheorie
De student past de noodzakelijke statistische begrippen ivm de steekproeftheorie toe
De student onderscheidt de verschillende aspecten gerelateerd aan het veldwerk
De student beschrijft de verschillende aspecten gerelateerd aan het veldwerk
De student bespreekt de verschillende aspecten gerelateerd aan het veldwerk
De student hanteert de verschillende criteria om de enquêtemethoden te evalueren en een keuze te maken
De student onderscheidt de verschillende enquêtemethoden
De student beschrijft de verschillende enquêtemethoden
De student bespreekt de verschillende enquêtemethoden
De student beschrijft de verschillende typen steekproeven
De student bespreekt de verschillende typen steekproeven
De student bereidt de verzamelde enquêtegegevens voor op de verwerking: controle, codering
De student voert op de verzamelde data uit de enquête een (eenvoudige) data-analyse uit
De student interpreteert een (eenvoudige) data-analyse van een enquête
De student beschrijft de methodologie van het metrisch psychodynamisch onderzoek
De student bespreekt de methodologie van het metrisch psychodynamisch onderzoek
De student duidt de methodologie van het metrisch psychodynamisch onderzoek
De student beschrijft de verschillende soorten experimenten bij marktonderzoek
De student bespreekt de verschillende soorten experimenten bij marktonderzoek
De student duidt de verschillende soorten experimenten bij marktonderzoek
De student beschrijft de verschillende technieken van kwalitatief verklarend onderzoek
De student bespreekt de verschillende technieken van kwalitatief verklarend onderzoek
De student beschrijft het basisconcept en de procedure van clusteranalyse
De student bespreekt het basisconcept en de procedure van clusteranalyse
De student beschrijft het gebruik van schalen bij attitudemetingen
De student illustreert het gebruik van schalen bij attitudemetingen
De student past het gebruik van schalen bij attitudemetingen toe

Leerinhoud

 • Kwantitatief onderzoek:
 • voorbereiding
 • enquêtemethodes
 • steekproeven
 • opstellen van de vragenlijst
 • veldwerk
 • gegevensvoorbereiding
 • gegevensverwerking en -analyse
 • ....


Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel

Studiematerialen (lijst)

Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
 • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijke evaluatie