Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Algemeen en vennootschapsboekhouden 228616/1911/2021/1/78
Studiegids

Algemeen en vennootschapsboekhouden 2

28616/1911/2021/1/78
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vleck Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Algemeen boekhouden AF EN geslaagd of getolereerd voor Basisprincipes boekhouden EN eerder ingeschreven voor Algemeen- en vennootschapsboekhouden 1 OF eerder ingeschreven voor Algemeen en vennootschapsboekhouden 1 OF simultaan te volgen met Algemeen en vennootschapsboekhouden 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student kent het boekhourecht mbt de rubrieken van de activa
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student kan de rubrieken van de activa situeren in het rekeningenstelsel
De student analyseert zelfstandig een gespecialiseerd boekhoudkundig probleem
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student is gericht naar orde, nauwkeurigheid en controle van de uitgevoerde boekingen
De student kan een jaarrekening opstellen
De student kent de basisbeginselen van het vennootschapsrecht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student past de boekingsregels correct toe bij de registratie van verantwoordingsstukken mbt activa
wetgeving en reglementering
De student analyseert zelfstandig een gespecialiseerd boekhoudkundig probleem

Leerinhoud

  • Achtergrond en wettelijk kader
  • Toelichting raakvlakken met het Wetboek vennootschappen en verenigingen
  • Studie van de activa
  • Oefeningen

Studiematerialen (lijst)

Handboek boekhouden - VennootschapsboekhoudenVerplicht€ 69,00
  • Auteur: E. De Lembre

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen