Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Kostenbeleid28622/1911/2021/1/88
Studiegids

Kostenbeleid

28622/1911/2021/1/88
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vael Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Algemeen boekhouden AF OF geslaagd voor Basisprincipes boekhouden.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op de kostprijsberekening van producten of diensten. Op basis van deze berekeningen wordt de analytische boekhouding van een onderneming onder de loep genomen.

De verschillende kostensoorten komen aan bod en diverse kostprijsmethodes worden grondig bestudeerd.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan de integrale productiekostprijs berekenen.
De student kan een kostenverdeelstaat opstellen.
De student kent de techniek van de break-even-analyse en kan deze toepassen.
De student heeft inzicht in de techniek van de kostprijsberekening bij massaproductie, al dan niet met het gebruik van equivalante eenheden.
De student kent de principes van 'Activity based costing' en kan deze toepassen.
De student kent de begrippen kosten en kostprijs en kan deze begrippen illustreren.
De student kan de kosten indelen op basis van diverse criteria.

Leerinhoud

 • Kostenbegrippen en kostprijscomponenten
 • Break-even-analyse
 • Kostprijsberekening bij massaproductie
 • Job order costing
 • Activity based costing
 • Standaardkostencalculatie (+ verschillenanalyse)
 • Oefeningen

Studiematerialen (lijst)

Cost AccountingVerplicht
 • Auteur: A.Jorissen, F. Roodhooft

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen