Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Budgettering28621/1911/2021/1/54
Studiegids

Budgettering

28621/1911/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Algemeen boekhouden AF EN geslaagd of getolereerd voor Basisprincipes boekhouden.

Korte omschrijving

Begincompetenties (tekst)

Kennis van en inzicht in algemeen boekhouden en kostenbeleid. Vlot kunnen werken met spreadsheets (Office software).

OLR-Leerdoelen (lijst)

beoordeelt de financiële gezondheid van het bedrijf
De student kan de opgestelde budgetten aan de hand van managementrapportering controleren, evalueren en eventueel bijsturen.
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student kan de wettelijke vereisten ivm budgettering (financieel plan) opsommen.
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student coördineert de budgetten met elkaar.
De student kan het belang van plannen en budgetteren uitleggen in de strategie/organisatie van een onderneming.
De student stelt de verschillende soorten budgetten op volgens de geziene budgetteringstechnieken.

Leerinhoud

Inleiding:

 • plannen en budgetteren
 • wettelijke vereisten
 • fasen
 • soorten budgetten

Operationele deelbudgetten:

 • Verkoop-, productie- en voorraadbudget
 • Investeringsbudget
 • Kostenbudgetten

Financieel masterbudget:

 • Liquiditeitsbudget
 • Budget van de balans en resultatenrekening


Al deze budgetten worden opgesteld, volgens de geziene budgetteringstechnieken, gebruik makend van software en afgestemd op de organisatie en activiteit van de onderneming

Studiematerialen (lijst)

Budgettering en budgetcontroleVerplicht€ 23,70
 • Auteur: L.Van Haute, T. Versleegers, M. Kimpe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00