Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Riskmanagement28625/1911/2021/1/93
Studiegids

Riskmanagement

28625/1911/2021/1/93
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Galle Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel worden de belangrijkste risico's en bijhorende risicomanagementtechnieken besproken die zich voordoen in het internationale bankwezen.We starten hiervoor met het wettelijk en reglementair internationaal en nationaal kader. Vervolgens wordt het belang van good corporate governance, interne controle en risk management aangegeven. 

Begincompetenties (tekst)

Principes van algemeen boekhouden, bank- en verzekeringsproducten en financiële algebra zijn een nuttige basis.OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt deontologisch en ethisch
De student handelt overeenkomstig MiFID en de belangrijkste regelgevingen binnen het internationale bankwezen
De student schat het belang van interne controleconcepten in in het kader van 'good corporate governance'
De student verduidelijkt voor de klant de belangrijkste bankrisico's evenals de belangrijkste controletechnieken
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student heeft inzicht in de belangrijkste riskmanagementtechnieken
De student identificeert aan de hand van het COSO-model, interne controleprocedures binnen een financiële organisatie
De student identificeert de belangrijkste bankrisisco's van individuele banktransacties
identificeert risico's
De student heeft inzicht in de belangrijkste riskmanagementtechnieken
De student heeft inzicht in globale risico's, zoals marktrisico, kredietrisico op portefeuille niveau
De student identificeert aan de hand van het COSO-model, interne controleprocedures binnen een financiële organisatie
De student identificeert de belangrijkste bankrisisco's van individuele banktransacties
De student schat het belang van interne controleconcepten in in het kader van 'good corporate governance'
De student verduidelijkt voor de klant de belangrijkste bankrisico's evenals de belangrijkste controletechnieken

Leerinhoud

De student kan:

 • de organisatie- en managementstructuur van een internationaal actieve bank begrijpen;
 • het belang van 'corporate governance'-begrippen in bovenstaande context interpreteren;
 • de belangrijkste financiële bankratio's interpreteren en beoordelen;
 • de volgende risico's definiëren en analyseren: liquiditeit, solvabiliteit, marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, reputatierisico, fiduciaire risico;
 • de impact van een transactie op deze verschillende risicogroepen inschatten;
 • het COSO-interne controlemodel toepassen op een bankomgeving;
 • de rol van interne en externe audit begrijpen en uitleggen;
 • de deontologie van de bankier toepassen m.b.t. courante bankactiviteiten (MiFid);
 • de impact van de meest courante transacties op het risk management van een financiële instelling begrijpen.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Risk ManagementVerplicht€ 3,00
 • Auteur: N. Galle

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie