Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Digital29787/1911/2021/1/25
Studiegids

Project Digital

29787/1911/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Digital binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Penne Michiel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Digital Marketing.

Korte omschrijving

Het belang van digitale marketing neemt enkel toe. In Project Digital werk je in groep voor een bedrijf op een reële digital marketing case. Zo formuleren jullie aanbevelingen rond de gebruikerservaring van digitale communicatiekanalen zoals een website of webshop. Of doen jullie een analyse van (elementen uit) de digitale marketingstrategie van een bedrijf (social media, website, nieuwsbrieven…) om zo tot  aanbevelingen of tot een concreet contentplan te komen. Sterke inhoudelijke aanbevelingen, projectopvolging en teamwork zijn essentieel.

Jullie geven de digitale toekomst van een bedrijf mee vorm in dit project!

OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student past online tools en technieken toe
Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student ontwikkelt een marketingstrategie rond een relevante content.
De student definieert een relevante content voor een specifieke target groep
De student plant de uitwerking van de marketingstrategie
De student meet de resultaten van de genomen acties
De student werkt een groepsproject uit in teamverband

Leerinhoud

Gedurende het semester wordt er gewerkt aan een project rond Digital Marketing. De inhoud wordt bepaald aan de hand van een reële case. Tijdens het project is er, naast een inhoudelijke component, ook aandacht voor projectopvolging en teamwerk.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00