Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Sales9349/1911/2021/1/41
Studiegids

Project Sales

9349/1911/2021/1/41
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sales binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Sales & Account Management.

Korte omschrijving

Je ontwikkelt je salestechnieken door een intensieve training te volgen en een week experten op het werkveld te volgen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verwoordt de verworven inzichten op het vlak van de toegepaste verkooptechnieken overzichtelijk in een verslag
De student presenteert de verworven inzichten op het vlak van de toegepaste verkooptechnieken mondeling a.d.h.v. een powerpoint
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student brengt zelfstandig een praktische opdracht tot een goed einde
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student beschrijft de verschillende commerciële processen van een bedrijf

Leerinhoud

• Je krijgt een intensieve training rond salestechnieken.

• Je loopt gedurende één week mee in de Sales afdeling van een B2B onderneming en vergezelt een verkoper tijdens zijn dagdagelijkse activiteiten. 

• Je geeft een mondelinge presentatie en legt het verband met de aangeleerde sales technieken.

Studiematerialen (lijst)

Operationele verkoopVerplicht€ 29,50
  • Auteur: W. Spruyt, L. Huysmans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen102,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00Mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht50,00Verslag en mondelinge presentatie