Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
DevOps26776/1916/2021/1/48
Studiegids

DevOps

26776/1916/2021/1/48
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Guldentops Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

DevOps is een revolutionaire nieuwe aanpak en methodologie din de manier waarop software ontwikkeld wordt. Het is een grote cultuurverandering waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd wordt tussen de Developper (Dev) en IT Operations ( Ops). Ze moeten nu als een team samenwerken in plaats van zoals vroeger waarbij ze tegengestelde belangen hadden en elkaar de verantwoordelijkheid doorschoven. Anders gezegd : Dev’s zijn bv mee-verantwoordelijk dat hun software compatibel zijn met de infra waar het op moet draaien.

Bovendien worden veel stukken van het ontwikkelingsproces zoals deployment, testing en monitoring sterk geautomatiseerd. Het resultaat is dat er meer agile gewerkt kan worden en een product sneller kan ontwikkeld worden. Waar vroeger een software-product release-cyclussen van 3 tot 6 maanden kon hebben, zijn er vandaag de dag organisaties die continue ontwikkelingen uitrollen en die op korte termijn in productie zetten. Devops is dan ook essentieel om onze digitale wereld draaiende te houden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Zet een software delivery pipeline op.
Begrijpt de verschillen tussen de stages in de software deployement pipeline.
Navigeert zich in de DevOps wereld en anticipeert mogelijke evolutie
Tekent een software deployement pipeline uit.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Zet een software delivery pipeline op.
Genereert feedback vanuit het software ontwikkelingsproces naar de developer toe.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Voorziet transparantie doorheen de software delivery pipeline.
Stelt verbeteringen voor aan de hand van verzamelde metrics.
Houdt toezicht op een applicatie en verzameld kritieke metrics.

Leerinhoud

Dit vak leert de student de theoretische en praktische basis van devops. Doel is hen in deze reeks alles basis te leren wat een devops-medewerker nodig heeft om zijn werk te kunnen doen op een praktische manier. De bedoeling is dat de verworven kennis ook van past komt tijdens het uitvoeren van projecten in andere vakken en de rest van hun carrière bij de AP.

Binnen dit vak hebben we theoretische sessies met de volgende inhoud :

 • Devops filosofie : wat is Devops, Wat is continuous integration en deployeert ? Hoe ga je er mee aan de slag ?
 • Infrastructure as code: hoe benader ik systeem- en netwerkbeheer als code. Hoe geef ik developers controle over netwerk ( LAN, WAN, firewalling) en systemen.
 • Continuous integration/deployment & tools
 • Tools & theorie: automation
 • Tools & theorie: Proactieve monitoring
 • Tools & theorie: Logging & loganalysis

Daarnaast voorzien we minstens 1 gastsprekers rond automation, SDWAN : network-as-code, praktijkvoorbeeld van grote organisaties als de VRT. Dit geeft de studenten een basis gevoel van hoe alles wat ze geleerd hebben ook in het wild, in de echte wereld gebruikt wordt. 

Om alles praktisch in de vingers te krijgen zijn er praktische labo’s die jullie praktisch alles aanleren en zelf laten proeven :

 • Even de basiskennis herhalen die je nodig hebt voor dit vak : Virtualisatie, Linux, Git, etc.
 • Containers : Docker
 • Containers: Docker & kubernetes
 • Continuous integration : Jenkins ( 2 sessies)
 • Testing technieken en mogelijkheden
 • Automation in praktijk : Ansible
 • Monitoring : Nagios & Prometheus
 • Logging in praktijk : Elastic Search / Logstash
 • Logging in praktijk : Kibana
 • Eigen CI / CD project begeleiding

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,75 uren
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen48,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondelingGeen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examanperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Dit vak leert de studenten vooral praktisch omgaan met Devops in enerzijds theoretische, ex-cathedra sessies en daarbij horende praktische labo’s. Het is belangrijk dat de student tijdens al deze sessies aanwezig is.

60% van het totaalcijfer wordt voorzien voor permanent projectevaluatie. Na elk labo is er een opdracht die zelf uitgevoerd moet worden en ingeleverd. Praktisch gezien staat op het inleveren van elke opdracht een deadline, te laat inleveren resulteert in een 0 voor dat specifieke labo. De helft van de permanente projectevaluatie ( dus 30% van het totaalcijfer) wordt gebaseerd op wat de student inlevert.

De andere helft (dus 30% van het totaalcijfer) van de permanente projectevaluatie wordt verdiend door het afwerken van een eigen CI/CD pipeline voor een eigen software-project van de student. Ook op deze finale opdracht staat een deadline. Het te laat inleveren resulteert ook hier in een 0 op deze opdracht.

Tenslotte is er nog een vaardigheidsexamen waarbij de student ook een aantal inhoudelijke vragen moet beantwoorden over de inhoud van het vak. Dit staat in totaal op 40% van het totaalcijfer.

Wij vragen voor dit vak ook externe sprekers. Aanwezigheid op deze sessies is verplicht. Ongewettigd afwezig zijn resulteert in een aftrekken van 1 punt op het totaalcijfer van 20 ( dus 5% van het totaalcijfer).