Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale communicatie: Duits31053/1918/2021/1/49
Studiegids

Internationale communicatie: Duits

31053/1918/2021/1/49
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak Internationale communicatie:
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Internationale communicatie: Duits
 • International programmes Science and Technology als Internationale communicatie: Duits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Duré Paul
Andere co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Duits, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 52,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel focust op een inleiding in (technisch) Duits.
Je breidt je woordenschatkennis, je lees- en spreekvaardigheid uit en past deze kennis toe in een aantal opdrachten.
De Duitse grammatica wordt uitgebreid en interactief geoefend.
Er wordt aandacht besteed aan technisch vakjargon.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor een bacheloropleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student kan Duitse grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan een kennismakingsgesprek voeren in het Duits.
De student kan een Duitstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen.
12. LEVENSLANG LEREN
De student kan - aan de hand van de aangeboden vaktechnische Duitstalige woordenschat - instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen en vertalen van het Duits naar het Nederlands.

Leerinhoud

 • Functionele basisgrammatica
 • Woordenschat / Tekstbegrip met focus op technisch vakjargon (instructies, handleidingen,...)
 • Basis sociaal-communicatieve woordenschat en 'Redemittel'
 • Geïntegreerde luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus Duits, Departement WT / auteur: Katelijn De Naeyer
 • Online vertalend woordenboek van Dale D-N / N-D (elektronisch leerplatform)
 • Aanvullend lesmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

In het schriftelijk examen wordt de Duitse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de Leerinhoud.