Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Crossmediatechnologie 314265/1919/2021/1/95
Studiegids

Crossmediatechnologie 3

14265/1919/2021/1/95
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • crossmedia-ontwerp
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Aerschot Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische ontwikkeling. Gegevens inventariseren
raadpleegt op eigen initiatief verschillende bronnen (print, e-book, video tutorials en internet) inzake de contructie van webapps om problemen op te lossen en de eigen kennis te actualiseren
Technische ontwikkeling. Media-uiting realiseren
kan HTML5, CSS3, Javascript, JavaScript Libraries en responsive frameworks gebruiken voor de constructie van webapps
kent HTML5, CSS3, Javascript en JavaScript libraries
Professionalisering. Taakanalyse
raadpleegt op eigen initiatief verschillende bronnen (print, e-book, video tutorials en internet) inzake de contructie van webapps om problemen op te lossen en de eigen kennis te actualiseren

Leerinhoud

Je verdiept je kennis op vlag van ontwerpen en ontwikkelen voor het web met Javascript. Je bouwt verder op de verworven kennis en competenties vanuit informatietechnologie door gebruik te maken van bibliotheken welke de mogelijkheden van Javascript zullen uitbreiden. Je gebruikt de browser om animaties te tonen, presentaties te geven, 2D- en 3D-animaties te ontwikkelen en zoveel meer. Hiervoor leer je werken met o.a. Reveal.js, p5.js, d3.js

Aanbeveling:

Voor een vlot verloop van dit olod wordt aangeraden de competenties van IT1 onder de knie te hebben.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen studiematerialen (video-tutorials, artikels, facultatieve oefeningen, voorbeeldcode) worden aan de studenten digitaal beschikbaar gesteld door de titularis tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarPortfolio60,00Werkstuk en/of digitaal en/of presentatie - Permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00
Tweede examenperiodePortfolio60,00Werkstuk en/of digitaal en/of presentatie - Herziening portfolio aangevuld met extra opdrachten

Toetsing (tekst)

PERMANENTE EVALUATIE
Je kan voor de examenvorm permanente evaluatie maximaal 2 afwezigheden inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. Je neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste evaluatiemoment (deadline indienen opdracht) met de lector deze inhaalmogelijkheid in te plannen. Indien inhalen niet mogelijk is resulteert dit in een score 0 voor het gemiste evaluatiemoment.
In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.

Inzendingen voor opdrachten bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.