Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Crossmediatechnologie 414263/1919/2021/1/27
Studiegids

Crossmediatechnologie 4

14263/1919/2021/1/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • crossmedia-ontwerp
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Aerschot Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische ontwikkeling. Basisbestand creëren
heeft basisinzicht in het aanmaken van mobile apps (web apps)
gebruikt JavaScript back-end frameworks (Node, Express, …) om web applicaties te maken
maakt gebruik van NPM om functionaliteit toe te voegen aan web applicaties
kan objectgeoriënteerd programmeren in Javascript om web applicaties te maken
Technische ontwikkeling. Gegevens inventariseren
kent hedendaagse webtrends inzake gebruikte technieken
raadpleegt op eigen initiatief verschillende bronnen (print, e-book, video tutorials en internet) om problemen op te lossen en de eigen kennis te actualiseren
kent hedendaagse stijltrends inzake front-end JavaScript ontwikkeling
Technische ontwikkeling. Media-uiting realiseren
kan zelfstandig een mobile webapplicatie ontwikkelen volgens vooropgestelde normen
Creatieve ontwikkeling. Ontwerp uitwerken
past JavaScript front-end design principes toe om volwaardige web applicaties te maken
past JavaScript back-end design principes toe om volwaardige web applicaties te maken
Professionalisering. Reflectie
kent verschillende mogelijkheden voor de aanmaak van Mobile Applications
Professionalisering. Taakanalyse
kan zelfstandig een mobile webapplicatie ontwikkelen volgens vooropgestelde normen
Productie. Werkproces coördineren
kent verschillende mogelijkheden voor de aanmaak van Mobile Applications

Leerinhoud

Je leert het verschil tussen front-end en back-end coding door gebruik te maken van Node.js en een eigen ontwikkelomgeving in te richten. Je gaat NPM-modules, Express.js en e.js gebruiken in jouw projecten om tot een eerst mobiele applicatie te komen Jouw applicatie zal gebruik maken van routing en asynchrone services. Aan het einde zal je deze mobiele applicatie online plaatsen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen studiematerialen (video-tutorials, artikels, facultatieve oefeningen, voorbeeldcode) worden aan de studenten digitaal beschikbaar gesteld door de titularis tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,50 uren
Practicum en/of oefeningen10,50 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarPortfolio60,00Werkstuk en/of digitaal en/of presentatie - Permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00
Tweede examenperiodePortfolio60,00Werkstuk en/of digitaal en/of presentatie - Herziening portfolio aangevuld met extra opdrachten

Toetsing (tekst)

PERMANENTE EVALUATIE
Je kan voor de examenvorm permanente evaluatie maximaal 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. Je neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste evaluatiemoment (deadline indienen opdracht) met de lector deze inhaalmogelijkheid in te plannen. Indien inhalen niet mogelijk is resulteert dit in een score 0 voor het gemiste evaluatiemoment.
In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.

Inzendingen voor opdrachten bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.