Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Crossmediaproductie 525358/1919/2021/1/24
Studiegids

Crossmediaproductie 5

25358/1919/2021/1/24
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • crossmedia-ontwerp
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Aerschot Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Crossmediatechnologie 3 OF geslaagd of getolereerd voor Crossmediatechnologie 4.

Het bezit van de competenties vermeld bij de voorafgaande opleidingsonderdelen Informatietechnologie 1 en 2, crossmediatechnologie 3 en 4, webmediaproductie 3 is gewenst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische ontwikkeling. Gegevens inventariseren
kan requirements verzamelen
kent requirements enginieering (RE)
Productie. Media-uiting implementeren
kan een webapplicatie deployen
Samenwerken. Mondelinge communicatie
ontwerpt en geeft een overtuigende presentatie over het project
Professionalisering. Taakanalyse
kan een webapplicatie deployen
kan gecoördineerd samenwerken om een concept om te zetten in een webproduct
kent project management technieken
kent requirements enginieering (RE)
kent versie controle systemen
voert een web project uit volgens agile principes
werkt in team aan een web project
Strategische ontwikkeling. Verkoop faciliteren
ontwerpt en geeft een overtuigende presentatie over het project
Productie. Werkproces coördineren
kan gecoördineerd samenwerken om een concept om te zetten in een webproduct
kent project management technieken
voert een web project uit volgens agile principes
werkt in team aan een web project
Productie. Werkproces optimaliseren
kent versie controle systemen

Leerinhoud

In groepen (van 3 studenten) zal je op basis van een probleemstelling een responsieve applicatie ontwikkelen. Door middel van Requirements Engineering zal je bepalen welke features jullie oplossing zal opnemen. Tijdens de samenwerking in team zal je gebruik maken van de Agile werkmethode. Al je code zullen jullie in groep via versiebeheer(git) bijhouden en delen.Aanbeveling:

Voor een vlot verloop van dit olod is het aangeraden de competenties van IT1/2, CMT3/4 en WMP3 onder de knie te hebben.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

CURSUS-papier of -elektronisch
Cursus wordt digitaal beschikbaar gesteld door de titularis en notities tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)18,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00

Toetsing (tekst)


PERMANENTE EVALUATIE
Je kan voor de examenvorm permanente evaluatie maximaal 2 afwezigheden inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. Je neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste evaluatiemoment (deadline indienen opdracht, presentatie, tussentijds evaluatiemoment, etc.) met de lector deze inhaalmogelijkheid in te plannen. Indien inhalen niet mogelijk is resulteert dit in een score 0 voor het gemiste evaluatiemoment.
In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.

Inzendingen voor opdrachten bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.