Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Gezondheid op het werk21053/1921/2021/1/13
Studiegids

Gezondheid op het werk

21053/1921/2021/1/13
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Lannie Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ondanks de industriële (r)evolutie van de voorbije eeuw blijft de mens onmisbaar op de arbeidsplaatsen.
Steeds meer wordt de arbeid aangepast aan de mens in plaats van andersom.
De werking van het menselijk lichaam en de verschillende stelsels (spijsvertering, ademhaling,…) worden toegelicht.
Het gebrek aan arbeids- en milieuhygiëne, onvoldoende kennis van (de nadelen van) de te verwerken producten, slecht uitgeruste arbeidsplaatsen hebben al tot heel wat menselijke gezondheidsproblemenen beroepsziekten geleid.
De arbeidsgeneeskundige dienst en het(verplicht) medisch toezicht draagt preventiebeleid nu hoog in het vaandel.Niet alleen lichamelijke klachten maar ook psychosociale belasting of ongewenst grensoverschrijdend gedrag (geweld en pesterijen) op het werk leidt tot een verhoging van het absenteïsme .

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de werking van het menselijk lichaam en de impact van (zware) arbeid op het lichaam.
De student legt de basisbegrippen van epidemiologie uit.
De student verklaart de medische welzijnsevolutie van geneeskundige preventie van arbeidsongevallen naar welzijn op het werk.
communicatie
De student interpreteert en rapporteert de naleving van wettelijke voorschriften inzake arbeidshygiƫne.
netwerking
De student contacteert de arbeidsgeneesheer om de geschikte informatie te verzamelen.
veiligheidsmanagement
De student herkent en verklaart verschillende arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten (ergonomie en psychosociale belasting).
voorbeeldfunctie
De student beschrijft de verschillende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk en binnen de school en beschrijft passende handelingen.

Leerinhoud

1) fysiologie | basis
 •anatomie | basis
•lichaamsstelsels (skelet, ademhaling, bloedsomloop, lymfen, spijsvertering, hormonen, zenuwen, uitscheiding, voortplanting)
•belangrijkste organen en hun functies (ogen, huid, slijmvliezen, oren, neus, hersenen, spieren, …)
•verband met veiligheid en gezondheid

2) arbeidsgeneeskunde
•Taken en verantwoordelijkheden
•Medisch toezicht
•Menselijke gezondheid
•reglementering


3) psycho-sociale belasting
•verplichtingen voor de werkgever
•verklarend model
•preventie & bescherming (primair, secundair en tertiair)
•ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk

4) beroepsziekten
•soorten

5) arbeidshygiëne
•epidemiologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Gezondheid op het werk

De wet en de codex over welzijn op het werk

Presentaties Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen69,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen en kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen en kennis- en inzichtsvragen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle eventuele externe activiteiten (bedrijfsbezoeken, opleidingen,...) binnen deze OLOD. Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die gewettigd afwezig is (*), bewijst de reden van zijn afwezigheid met een geldig medisch attest, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een sessie mist, volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.