Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Nederlands 133999/1922/2021/1/81
Studiegids

Taaltraining Nederlands 1

33999/1922/2021/1/81
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Schrijven

Je oefent autonoom de Nederlandse Spelling. Je bereidt wekelijks de oefeningen voor die we in het practicum gezamenlijk verbeteren. Zo word je intensief gedrild in de spellingsregels en de vervoeging van de werkwoorden.

Je analyseert edito's uit Vlaamse kranten, je leert daarbij het verschil tussen feiten en meningen. Van een aantal edito's maak je een korte indicatieve samenvatting.

Je stelt een motiverende mail op waarin je de ontvanger om informatie, een interview, ... vraagt.

Aan de hand van de verplichte lectuur breid je je woordenschat verder uit.

Spreken

Je werkt aan je uitspraak tot ze vrijwel accentloos en helder is. Je leest als een volleerd presentator nieuwsberichten in.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je kan je in correct Nederlands uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling (uitspraak klinkers, tweeklanken, medeklinkers; woordkeuze; grammatica, enz.). Je kan een nieuwsbulletin vlot voorlezen.

Leerinhoud

Schrijven

1 Correct spellen (Spelling 2005 + Werkwoordsvorming)

2 Woordenschat uit 'Uit woede en onbegrip', Woordpost en Taallink en uit enkele hoofdstukken uit het Stijlboek.

3 Korte indicatieve samenvatting (KIS)

4 Mail met vraag om informatie, interview, ...

5 Korte schrijfopdrachten

Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht

Zie de Studiewijzer voor details.


Spreken

1 Accentloze en heldere uitspraak (met focus op klinkers)

2 Nieuwsbericht inlezen, met focus op ritme en intonatie

Zie de Studiewijzer voor details.

Studiematerialen (tekst): VerplichtStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

7) Groene Boekje. Woordenlijst van de Nederlandse Taal. - uitgave 2005 of 2015

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Schrijven
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
  • Omschrijving: Schrijven
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
  • Opmerking: Schrijven
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on18,00Schrijven. Digitaal examen.
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)17,00Schrijven. Woordenschat en spelling. Digitaal examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)15,00Schrijven (KIS, mail, ...)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Spreken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Spreken
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Schrijven. Digitaal examen: correct spellen, woordenschat, korte indicatieve samenvatting en schrijven.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Schrijven 50%
Spreken 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.