Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Engels 129717/1922/2021/1/90
Studiegids

Taaltraining Engels 1

29717/1922/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Os Cecile
Andere co-titularis(sen): Devesa Lourenço Joana, Vissers Nadia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je echt gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat, en een definitief verworven grammatica in spreeksituaties. Bovendien moet je courante journalistieke teksten kunnen samenvatten, becommentariëren en  eenvoudige teksten kunnen schrijven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je kan je correct uitdrukken in gesproken Engels in alledaagse situaties en kan eenvoudige teksten schrijven. Je hebt een correcte uitspraak van de Engelse taal en een genuanceerde woordenschat. Je leert hoe vragen te stellen over actuele Engelstalige artikels.

Leerinhoud

  • Grammatica op elementary en intermediate level. Je leert de tijden van het werkwoord correct te gebruiken
  • Herhaling en uitbreiding van de huiswoordenschat. dmv zelfstudie en wekelijkse  conversatie-oefeningen, steeds gelinkt aan de actualiteit.
  • Je vat de nieuwsberichten op een correcte manier samen, zowel schriftelijk als mondeling.
  • Je leert een correcte uitspraak te hanteren

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Permanente evaluatie=15% (actieve deelname tijdens de lessen)
Mondelinge test=10%
AcademiejaarKennistoets75,00schriftellijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Cijfer voor mondelinge luik(Permanente evaluatie + mondelinge test samen ) wordt overgeheveld naar 2de examenperiode mits 50% van het totaal behaald werd.
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen