Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactie 3: Audio34005/1922/2021/1/91
Studiegids

Redactie 3: Audio

34005/1922/2021/1/91
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Audio
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN ((simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Audio OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Audio))).

Korte omschrijving

Wekelijks maak je met je redactie een thema-uitzending van 60 minuten rond actualiteit. Je verwoordt je onderwerp, aangepast aan het medium radio en aangepast aan je doelgroep. Je presenteert de uitzending live op de campusradio. Je brengt nieuws met quotes, je monteert vox pops, informatieve en eventueel sfeerreportages en je interviewt een deskundige in de studio en / of een andere deskundige telefonisch. Dat alles natuurlijk in correct Nederlands. En misschien werk je aan producten voor externe opdrachtgevers. Zoals in de andere keuzetrajecten leer je een rijke én functionele taal hanteren. Heldere synthesevaardigheid, onder tijdsdruk, is een conditio sine qua non.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je kan zelfstandig een uitzendbaar radio product (thema uitzending) maken in opdracht van derden.

Leerinhoud

Schrijven van teksten voor presentatie voor radio.
Afnemen van studio-interview op radio.
Afnemen van telefonisch interview
Sfeerreportage: opbouw, uitwerking en montage.
Schrijven van intro (en outro) voor (sfeer)reportage.

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Stijlboek de StandaardVerplicht
  • Auteur: L. Permentier
Uit woede en onbegrip. Pamflet over de schande van armoedeVerplicht
  • Auteur: Erik Vlamick / Jos Geysels

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdrachten en hun cijfergewicht, zie de Studiewijzer op Digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Aan het begin van de tweede zittijd lever je de opdrachten in die je hebt gekregen van de lector voor Audio.