Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stemtraining 132913/1922/2021/1/17
Studiegids

Stemtraining 1

32913/1922/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je zorgt ervoor dat een toehoorder je gesproken tekst conversationeel vindt klinken. Je beheerst technieken voor een correcte stemplaatsing en -inzet, je leert een methode om je stemapparaat te ontspannen, enz. Je weet ook literaire en commerciële teksten met de juiste sfeer in te lezen.

Leerinhoud

Elke sessie start met een korte stem- en spraakanalyse van het VRT-persoverzicht (radio) of een journalistieke stand-up (tv). Daarnaast komen telkens stem- en/of (uit)spraakoefeningen aan bod.
 • stemgebruik, stemmisbruik en -hygiëne
 • luidheid en stemrelaxatie
 • toonhoogte en krakerigheid
 • stemplaatsing en steminzet
 • intonatiesysteem
 • sfeerlezen van journalistieke, literaire en commerciële teksten

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
Cursus StemtrainingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie op basis van mondelinge testen. Meer details staan in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht: 1) mondelinge inleesproef: een onvoorbereide en een voorbereide inspreektekst (minstens 2 min.), met aandacht voor uitspraak, intonatie, tempo, zinsklemtonen, pauzes en expressiviteit. 2) onvoorbereide spreekoefening (interview) van 2 min.