Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Journalistiek Engels29740/1922/2021/1/96
Studiegids

Journalistiek Engels

29740/1922/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Devesa Lourenço Joana, Van Os Cecile, Vissers Nadia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 114,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je verdiept je in de Amerikaanse en Britse media en cultuur. Door gerichte opdrachten verwerf je almaar meer inzicht in de grammatica en beroepsspecifieke Engelse woordenschat. Je oefent uitgebreid je mondelinge taalbeheersing. En je leert je duidelijk en met nuance uit te drukken in een zakelijke mail.

Je leert je vlot uitdrukken in Engelstalige interviews.
Je analyseert actuele problemen a.d.h.v. Engelstalige media.
Je kan Engelstalige artikels omzetten naar vlot Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je verwoordt je mening in correct Engels en kan een gesprekspartner interviewen in het Engels over een alledaags onderwerp. Je drukt je vlot uit in een Engelstalige presentaties. Via mail vraag je anderstaligen om informatie.

Leerinhoud

 • Intermediate grammar (o.a.relative clauses, modals, reported speech)
 • Pitfalls en collocations: zelfstudie (syllabus+Digitap)
 • American and British society:  politiek, onderwijs, aardrijkskunde en de media worden onder de loep genomen. 
 • Words in Context: basiswoordenschat,  samenhangend met deze domeinen
 • Mondelinge bespreking van teksten/programma's uit de gedrukte en audiovisuele pers.
 • Inoefenen van enkele professionele vaardigheden (interview, translation, mail).

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
English Grammar in UseVerplicht
 • Auteur: R. Murphy
Words in Context woordenschatboekVerplicht
 • Auteur: Louise Carleton-Gertsch

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on15,002 schriftelijke taken: 1 per semester
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00twee mondelinge taken: één per semester
AcademiejaarKennistoets45,00Dit zijn twee schriftelijke examens (digitaal), telkens 1 per semester.
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Mondelinge wekelijkse oefeningen , verdeeld over de twee semesters
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Schriftelijk (digitaal) examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Mondelinge opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Schriftelijke opdracht