Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stage XL30740/1922/2021/1/49
Studiegids

Stage XL

30740/1922/2021/1/49
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Anders bepaald, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Bachelorproef: Portfolio.

Korte omschrijving

In het tweede semester van het derde modelpakket word je echt klaargestoomd voor de journalistieke wereld.

De stageperiode voor stage XL bedraagt 16-17 weken en start vanaf de eerste dag van de eerste stageperiode (einde januari-begin februari).

De stageperiode XL is voorbehouden voor stages in het buitenland.

Een stage XL sluit aan bij je gekozen journalistieke traject.

Het stagerapport en het digitaal portfolio vervolledigen je programma van dat semester. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je functioneert in journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen. Je bent in staat kritisch te reflecteren over de rol van de jouyrnalistiek en je eigen rol daarbinnen. Je respecteert de deontologische code voor journalsiten.
Efficiƫnt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werk in team aan een publiceerbaar/uitzendbaar journalistiek eindproduct.

Leerinhoud

Tijdens je stageperiode perfectioneer je je journalistieke vaardigheden, attitudes en kennis in een authentieke praktijksituatie.

Meer informatie over leerinhouden vind je in de infobundel voor stagestudenten Journalistiek.

Studiematerialen (lijst)

Infoboekje stageVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage624,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00- Alle informatie over de evaluatie van de stage staat in de infobundel stagestudenten Journalistiek. De infobundel is na de stage-infosessie beschikbaar op Digitap.
- De stage-evaluatiedocumenten zijn eveneens beschikbaar op Digitap en worden besproken tijdens de infosessie voor je op stage vertrekt.
- De stage-evaluatie en eindbeoordeling gebeuren door de hogeschoolbegeleider en stagementor in samenspraak.
- Zij evalueren op basis van de evaluatiecriteria van het stage-evaluatieformulier.
- Als stagestudent ken je het evaluatieformulier en de gehanteerde criteria.
- Voor de puntenafspraken: zie infobundel stagestudenten Journalistiek.
- Het stageproces kan niet opnieuw afgelegd worden in de tweede examenperiode.