Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
International business/127122/1923/2021/1/26
Studiegids

International business/1

27122/1923/2021/1/26
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Leertraject International Business binnen Business & Languages
  • Leertraject Sales binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Backer Hans
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het examen wordt digitaal mondeling afgenomen, er worden 10 min. per student voorzien. Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus worden er diverse aspecten met betrekking tot de internationale handel behandeld, zoals de ICC modelovereenkomst voor koop, de incoterms en het documentair krediet. Ik verwijs naar het onderdeel leerinhoud van de studiefiche voor een volledig overzicht van de leerstof van dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

Bedrijfscommunicatie en Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student legt de belangrijkste bepalingen in verband met de redactie van internationale overeenkomsten inzake koop, distributie en agentuur uit en past ze toe.
De student somt de de incoterms op, legt ze uit en past ze toe.
De student somt de diverse aspecten van internationale betalingstechnieken (in het bijzonder het documentair krediet) op en legt ze uit.
De student somt de diverse documenten die gebruikt worden bij de handel met de EU/derde landen op, herkent ze en legt ze uit.
De student legt de basistechnieken om wisselkoersrisico's te beperken/te neutraliseren (bvb. optiecontracten m.b.t. valuta) uit en past ze toe.
De student legt de basisprincipes van BTW en douane uit en past ze toe.
De student legt de belangrijkste bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht uit.
Stakeholders
De student somt de belangrijkste internationale handelsinstituten en - instrumenten op en legt ze uit.
De Bachelor Office Management kan zelf beslissingen nemen, stelt prioriteiten in het belang van het bedrijf. De Bachelor Office Management helpt spontaan bij dringend werk, formuleert suggesties om problemen op te lossen, is innovatief en creatief.
De student lost diverse casussen op en bespreekt ze.

Leerinhoud

 • Inleiding met betrekking tot de internationale handelspraktijk (risico's, documenten, handelsinstellingen, enz.)
 • Incoterms 2010 en 2020
 • ICC modelovereenkomst voor koop 
 • Verdrag van de VN in verband met de internationale koop van goederen.
 • Internationaal handelsagentuur
 • Internationale distributie
 • Juridische aspecten van import en export
 • Internationale betalingstechnieken (in het bijzonder documentair krediet)
 • Waarom internationale handel?
 • Basistechnieken om wisselkoersrisico's te beperken/ te neutraliseren (bvb. optiecontracten m.b.t. valuta's)
 • Diverse documenten die gebruikt worden bij de handel met de EU/derde landen
 • Inleiding BTW en douane
 • Intellectuele eigendomsrechten

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
ICC Guide to Export/ImportVerplicht
 • Auteur: GUILLERMO C. JIMENEZ
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: 120 minuten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: 120 minuten

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies