Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing/125717/1923/2021/1/77
Studiegids

Marketing/1

25717/1923/2021/1/77
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het examen wordt een digitaal examen, duurtijd: 30 min. Zie Digitap voor aanvullende informatie.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

This course will be an introduction into the fascinating world of marketeers. With examples and completely up-to-date with the latest marketing techniques. We take a look at the major decisions that marketing managers face in their efforts to balance an organisation's objectives and resources against needs and opportunities in the global marketplace.

Begincompetenties (tekst)

Knowledge of English

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student beschrijft de principes van sociaal verantwoorde marketing.
De student beschrijft het marketing management process.
De student beschrijft de omgevingsfactoren die de bedrijven beïnvloeden om hun klanten te bedienen.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student definieert "marketing" en kan discusiëren over de basisconcepten.
De student maakt een eenvoudig model voor koopgedrag.
De student lijst de stappen in koopgedrag op en beschrijft ze.
De student beschrijft de 4 stappen in het marketing onderzoeksprocess
De student beschijft de marktsegmentatie en doelstellingen.
De student beschrijft differentiatie en marktpositionering.
De student defineert customer value.
De student definieert de term "product".
De student beschrijft de stadia van de product life cycle.
De student vergelijkt en evalueert de algemene benadering van prijszetting.
De student verklaart hoe prijsbepaling de product mix beïnvloedt.

Leerinhoud

•Marketing and the marketing process
•The marketing setting
•Core strategy
•Product
•Price
•Promotion
•Place

Studiematerialen (lijst)

Principles of MarketingVerplicht
  • Auteur: P. Kotler / G. Armstrong / L. Harris / H. He
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00schriftelijk/digitaal,
Voor dit onderdeel moet de student 60% van de punten halen voor een 10/20
AcademiejaarProjectopdracht25,00Het maken van een werkstuk/presentatie
Project in groepjes. Hiervoor is aanwezigheid verplicht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00het werkstuk van de eerst zittijd wordt overgedragen
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk/digitaal,
Voor dit onderdeel moet de student 60% van de punten halen voor een 10/20

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies