Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français des affaires I/125723/1923/2021/1/87
Studiegids

Français des affaires I/1

25723/1923/2021/1/87
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Velde Alex
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het schriftelijk examen wordt vervangen door een digitaal mondeling examen, er worden 10 min. per student voorzien. Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4).

Korte omschrijving

In deze cursus gaat de aandacht naar algemene en meer beroepsgerichte communicatie. Er wordt gewerkt rond de thema's beroep, carrière, toekomstplannen, solliciteren, human resources, ...

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Franse grammatica en uitspraak toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student stelt een curriculum vitae en een eenvoudige sollicitatiebrief of aanvraag voor een stage op en gebruikt zelfstandig de nodige hulpmiddelen om dit zonder taalfouten en in het juiste taalregister te doen.
De student voert een sollicitatiegesprek en praat daarbij vlot en samenhangend over zijn competenties, eigenschappen, taken, opleiding, stage, (vakantie)job, toekomstplannen enz.
De student voert een sollicitatiegesprek met verschillende kandidaten en schrijft vervolgens een kort verslag schrijven waarin de verschillende kandidaten vergeleken worden.
De student stelt personeelsadvertenties op en vertaalt ze naar het Frans.

Leerinhoud

Algemene en zakelijke woordenschat (beroep, carrière, human resources,...)
Grammatica
Mondelinge communicatie: telefoneren, praten over zijn verwachtingen op professioneel gebied, over zijn opleiding en ervaring, solliciteren...
Schriftelijke communicatie: mails schrijven, solliciteren (motivatiebrief en cv), personeelsadvertenties schrijven

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Comme ConvenuVerplicht
  • Auteur: I. Werbrouck
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen.
AcademiejaarKennistoets30,00mondeling examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00solliciteren (video)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00solliciteren (video)
AcademiejaarKennistoets30,00mondeling examen
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies