Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business English I/125722/1923/2021/1/53
Studiegids

Business English I/1

25722/1923/2021/1/53
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: digitaal examen, gesloten boek, 90min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor English I OF (geslaagd of getolereerd voor English I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor English II/3-4).

Korte omschrijving

De student breidt zijn woordenschat breed en diep uit, zowel tijdens de contacturen als in zelfstudie, en kan deze kennis mondeling en schriftelijk toepassen. Hij formuleert gestructureerd en in correct Engels.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de leerstof van het eerste jaar grondig onder de knie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student interpreteert een zakelijk artikel i.v.m. de zakelijke en algemene actualiteit en vat het samen.
De student past de algemene grammaticaregels toe om correcte zinnen te formuleren, mondeling en schriftelijk.
De student past de uitbreidingsgrammatica en -woordenschat correct toe, zowel mondeling als schriftelijk.
De student kent het vakjargon van een aantal thema's die dagelijks deel uitmaken van hun job als management assistant.
De student schat een ongekende tekst in, begrijpt die en beantwoordt er vragen over.

Leerinhoud

In Business English I/1 kom je voorbereid naar de les: met je handboek en opgeloste oefeningen indien dit gevraagd werd. Je werkt actief mee aan elk onderdeel, zowel mondeling (bv. discussie en rolspel) als schriftelijk (bv. case study), en verrijkt op deze manier je taalvaardigheid en taalbeheersing.

Hieronder vind je de lesonderdelen opgesomd:

Thema's uit het werkveld, waaronder communication, international marketing, customer service, job satisfaction;
Lezen, interpreteren en bespreken van teksten rond deze thema's;
Oplossen van case study's;
Oefeningen rond woordenschat;
Grammaticale uitdieping van een aantal onderwerpen.

In zelfstudie spijker je je woordenschat bij (Woordenschat Business English) en studeer je de irregular verbs (syllabus) en de overige grammaticaonderdelen die aan bod komen.

Tijdens het eerste hoorcollege van elke module overlopen we de te kennen onderdelen en hoe ze geëvalueerd zullen worden.

Te bereiken minimumniveau: Europees Referentiekader B2

Studiematerialen (lijst)

Market Leader upperVerplicht
  • Auteur: A. Ashley
Woordenschat Business EnglishVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarKennistoets30,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarKennistoets30,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies