Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English: communication I MAIB/129956/1923/2021/1/61
Studiegids

English: communication I MAIB/1

29956/1923/2021/1/61
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Leertraject International Business binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Desmet Philippe
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het schriftelijk examen wordt een mondeling digitaal examen.
Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor English I OF (geslaagd of getolereerd voor English I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor English II/3-4)) EN geslaagd of getolereerd voor Business English I/1 EN geslaagd of getolereerd voor Business English II/2 EN geslaagd of getolereerd voor Business English III/3.

Korte omschrijving

In deze cursus traint de student zijn communicatieve vaardigheden op zakelijk gebied (in het Engels).

Begincompetenties (tekst)

startniveau: intermediate

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student schrijft de volgende brieven: a letter of inquiry, a sales letter. 
De student leidt een vergadering of neemt zinvol deel aan een vergadering. 
De student bereidt een zakelijke presentatie voor.
De student stelt zichzelf voor tijdens een sollicitatiegesprek. 
De student schrijft een sollicitatiebrief.
De student kent de algemene regels voor de lay-out van een zakelijke brief.
De student interpreteert een artikel (uit een Engelse krant) i.v.m. de zakelijke en algemene actualiteit en vat het samen.

Leerinhoud

De sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek.

De algemene lay-out van de zakelijke brief.

Twee brieven: a letter of enquiry, a sales letter.

Een presentatie voorbereiden.

Een vergadering leiden en zinvol deelnemen aan een vergadering.

Lectuur en analyse van krantenartikels + klassikale bespreking.

Studiematerialen (lijst)

cursus UniversitasVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Practicum en/of oefeningen17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen:
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00Mondeling examen
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies