Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Deutsch für den Beruf I/127129/1923/2021/1/70
Studiegids

Deutsch für den Beruf I/1

27129/1923/2021/1/70
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Duits binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het schriftelijk examen wordt een mondeling digitaal examen.
Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Deutsch-Anfänger /3-4 EN geslaagd of getolereerd voor Deutsch für den Alltag /1-2-3.

Korte omschrijving

Steeds meer spreken/telefoneren en zakelijk schrijven: inlichten, presenteren, instrueren, enz. Je scherpt daarnaast je interculturele competentie aan. Doelniveau: B1.Begincompetenties (tekst)

Duits A2

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student communiceert in persoonlijke en zakelijke contexten. (B1)
De student past een aantal communicatief belangrijke grammaticale principes toe.
De student bezit gevorderde basiskennis van land en volk en geeft blijk van een intercultureel bewustzijn (D-A-CH).
De student beschikt over een uitspraak die goed verstaanbaar is voor Duitstaligen.
De student drukt zich mondeling en schriftelijk vlot uit in het commerciële proces van (informatie)aanvraag tot bestelling/reservering.

Leerinhoud

 • Zakelijke schriftelijke communicatie: aanvraag, offerte, order/bestelling, annulering, binnengekomen order en acceptatie/afwijzing - Menschen im Beruf: Schreibtraining (B1-B2): lessen 2, 3, 6, 7
 • Woordenschat en uitdrukkingen voor de persoonlijke situatie (familie, hobby's, studie, sociaal leven) - Spektrum Deutsch B1+: lessen 1-6
 • Functionele grammatica
 • Kennis van land en volk (D-A-CH-L-O)
 • Luistervaardigheidstraining en veel mondelinge interactie


Studiematerialen (lijst)

Multimedia D-A-CH-L-OVerplicht
Menschen im Beruf. SchreibtrainingVerplicht€ 15,50
Spektrum Deutsch B1+Verplicht
 • Auteur: Buscha,A. & Szita,S.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies