Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
E-Business/127155/1923/2021/1/81
Studiegids

E-Business/1

27155/1923/2021/1/81
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Leertraject International Business binnen Business & Languages
  • Leertraject Sales binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bie Dave
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het bouwen van een website lijkt een eenvoudige klus. U maakt een paar HTML-pagina’s, zet deze online en u hebt een website. Ja, u hebt dan een website, maar de vraag is of u dan een succesvolle website hebt. Een website die beantwoordt aan zowel de verwachtingen van de opdrachtgever als van de doelgroep. Vaak is dit niet het geval. Meestal is dit te wijten aan het van tevoren niet goed nadenken
over een website. Enkele simpele vragen daarbij zijn: Wat willen we met de website
bereiken? Voor wie bouwen we de website?
Voordat de daadwerkelijke bouw van de site gestart wordt, zullen veel van dit soort vragen moeten worden beantwoord. Het resultaat hiervan is een plan waarin alle aspecten van een website staan beschreven. We noemen dit het Internet Project Plan. Dit plan bevat verschillende onderdelen en vormt de basis voor het (laten) ontwerpen, (laten) realiseren en onderhouden van een website. Het doel van een IPP is om de opdracht goed af te bakenen, betere communicatie tussen de teamleden te bewerkstelligen, het proces beter te kunnen controleren en fouten en dubbel werk voorkomen.

Naast een plan van aanpak voor het realiseren van een website komt in deze cursus een aantal uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals:
¦ Hoe beschrijft u zo nauwkeurig mogelijk de doelgroep?
¦ Hoe maakt u uit een grote hoeveelheid informatie een duidelijke en logische navigatie en structuur voor een website?
¦ Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers de weg niet kwijtraken?
¦ Hoe zorgt u ervoor dat uw teksten geschikt zijn voor het web?
¦ Hoe bepaalt u of er een Content Management Systeem nodig is?
¦ Hoe kunt u de website het beste promoten?

Begincompetenties (tekst)

Elementaire kennis marketing en ICT.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
The student coordinates the creation process of a website (group work with x people).
The student knows how to write for the Internet. 
The student uses Internet tools to share information about a project.
De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
The student understands the basics of Internet Marketing, technology basics behind the Internet, the current evolutions of the Internet. 
The student uses Internet tools to share information about a project.
The students optimizes a site for search engines. 
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
The student works in groups and carries out assignments (creation of a basic website structure with an HTML-editor in self-study, paper & presentation). 
The student writes a paper in which the composition of the website, its goals, target audience, competition and structure are explained. 
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
The student works in groups and carries out assignments (creation of a basic website structure with an HTML-editor in self-study, paper & presentation). 
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
The student coordinates the creation process of a website (group work with x people).
The student writes a paper in which the composition of the website, its goals, target audience, competition and structure are explained. 
De Bachelor Office Management is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden en evalueert zijn eigen handelen. De Bachelor Office Management organiseert zelfstandig administratieve en organisatorische opdrachten en voert deze systematisch uit. De Bachelor Office Management is kritisch, spoort problemen op en formuleert daaruit een probleemstelling. De Bachelor Office Management kan voor een continuiteit zorgen bij afwezigheid van het management.
The student coordinates the creation process of a website (group work with x people).
The student works in groups and carries out assignments (creation of a basic website structure with an HTML-editor in self-study, paper & presentation). 
The student writes a paper in which the composition of the website, its goals, target audience, competition and structure are explained. 

Leerinhoud

Inleiding in e-business

 • Onderzoek naar internet- en e-business trends
 • Opbouw en beoordeling van websites
 • Usability

Internet Project Plan: van concept tot realisatie

 • Analyse, beeldvorming en planning
 • Doel en doelgroep
 • Content website
 • Functioneel, grafisch en technisch ontwerp
 • Standaarden webdesign
 • Onderhoudsplan
 • Promotie van een website
 • Databases en Content Management Systemen
 • SEO & Google Adwords
 • Juridische aspecten van websites en e-business

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Studenten schrijven in groep een paper en verdedigen deze mondeling. Daarnaast ontwikkelen zij een website (groepswerk).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies