Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business English II/225729/1923/2021/1/00
Studiegids

Business English II/2

25729/1923/2021/1/00
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: examen in de examenreeks, digitaal examen, 120 min, gesloten boek

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor English I OF (geslaagd of getolereerd voor English I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor English II/3-4)) EN (eerder ingeschreven voor Business English I/1 OF simultaan te volgen met Business English I/1).

Korte omschrijving

In deze cursus leren studenten hoe ze zakelijke correspondentie concreet moeten aanpakken. Ze leren hoe ze informatie moeten verwerken, een zakelijke brief moeten schrijven, hoe ze correct moeten reageren op zakelijke brieven. Ze kunnen een zakelijke situatie inschatten en de juiste briefwisseling voeren in een bepaalde case study.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt en gebruikt de specifieke uitdrukkingen en de terminologie eigen aan zakelijke brieven.
De student begrijpt de zakelijke achtergrond en breidt zijn/haar zakelijke woordenschat verder uit. 
De student schrijft zakelijke brieven en e-mails.
De student vertaalt complexere Nederlandse zinnen naar het Engels.

Leerinhoud

Business English II/2 draait om zakelijke correspondentie. Een brief of e-mail kan je, zodra die verzonden is, niet meer herroepen. Te gemakkelijk sluipen fouten in, te beginnen bij de aanspreking. Dat kan nefast zijn in een zakelijke omgeving. Het komt erop aan alles tot in de puntjes goed en strak te krijgen: lay-out, structuur, grammatica, woordgebruik, toon, persoonlijkheid, helderheid, beknoptheid, dienstverlening, enz. in een correct Engels.

Zakelijke correspondentie:
- aan de hand van voorbeeldbrieven leert de student een brief te structureren en de inhoud ervan in een eigen stijl en op een commercieel en relationeel gepaste wijze te formuleren;
- de student verwerft uitdrukkingen en terminologie van/voor het aanbod en de offerte, bestellingen en het doorvoeren ervan, verkoopbrieven, ...;
- de student leert hoe informatie te interpreteren en reproduceren;

Oefeningen op woordenschat en vertaaloefeningen;

Oefeningen op grammatica.

Te bereiken minimumniveau: Europees Referentiekader B2

In zelfstudie spijker je je woordenschat bij (Woordenschat Business English) en herhaal je de irregular verbs (syllabus).

Tijdens het eerste hoorcollege van deze module overlopen we de te kennen onderdelen en hoe ze geëvalueerd zullen worden.

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
Slides OFVerplicht
Market Leader upperVerplicht
  • Auteur: A. Ashley
Woordenschat Business EnglishVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werkplekleren en/of stage52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)40,00Wekelijkse opdracht Correspondentie (zie Digitap)
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies