Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Deutsch für den Alltag /1-2-328331/1923/2021/1/04
Studiegids

Deutsch für den Alltag /1-2-3

28331/1923/2021/1/04
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Duits binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Module 1 of Module 2 of Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Deutsch-Anfänger /3-4.

Korte omschrijving

Steeds meer Duits begrijpen en steeds meer durven spreken. Daar gaat het vooral om, in alledaagse situaties. Je breidt daarbij je kennis over land en volk uit. Een belangrijke voorwaarde om meer feeling te krijgen met de rijke Duitse taal en cultuur. Doelniveau: A2+.

Begincompetenties (tekst)

Duits A1

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student bezit de basiskennis van land en volk en geeft blijk van een zeker intercultureel bewustzijn (D-A-CH).
De student communiceert in alledaagse en eenvoudige zakelijke contexten. (A2)
De student beheerst een aantal grammaticale principes (uit communicatieve noodzaak).
De student beschikt over een uitspraak die goed verstaanbaar is voor Duitstaligen.

Leerinhoud

 • Basiswoordenschat en allerlei uitdrukkingen (gangbare thema’s voor A2)
 • Kennis van land en volk
 • Uitspraak
 • Luistervaardigheidstraining en veel mondelinge interactie
 • Grammaticale topics

Studiematerialen (lijst)

Multimedia D-A-CH-L-OVerplicht
Spektrum Deutsch A2+Verplicht
 • Auteur: Buscha, A, & Szita, S.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)10,00Tijdens module 1: mondelinge activiteit en taalvaardigheid
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)10,00Tijdens module 2: mondelinge activiteit en taalvaardigheid
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Tijdens module 3: mondelinge activiteit en taalvaardigheid
AcademiejaarKennistoets60,00Na module 3: schriftelijk examen:
woordenschat (15 %)
kennisvragen Land & Leute (15 %)
leesvaardigheidstoets (15 %)
tekstproductie - bv. e-mail (15 %)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen: zie eerste examenkans
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Mondeling examen: gesprek, gericht op topics cursusboek deel A2+

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies