Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
HRM II/227159/1923/2021/1/23
Studiegids

HRM II/2

27159/1923/2021/1/23
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Leertraject Human Resources binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spittaels Olaf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: mondeling examen, gesloten boek, 20 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor HRM I/1 OF simultaan te volgen met HRM I/1.

Korte omschrijving

Diverse thema’s uit het toegepast Human Resource Management worden uitgediept. Er wordt ingespeeld op taken en uitdagingen binnen de domeinen van personeelsplanning, werving & selectie, prestatie- & beloningsmanagement, competentie- & loopbaan ontwikkeling en welbevinden op de werkvloer.  


Begincompetenties (tekst)

Geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student brengt slecht nieuws.
De student lost conflicten op. 
De student motiveert medewerkers. 
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student benoemt de basisprincipes van personeelsmanagement en Human Resources en ondersteunt daarbij.
De student lost conflicten op. 
De student toont een dieper inzicht in de principes en tools van strategisch human resource management.
De student verklaart motivatie-, en wervings- en trainingstechnieken.
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student motiveert medewerkers. 

Leerinhoud

Thema’s uit het toegepast HRM worden uitgediept. Hierbij wordt ingespeeld op uitdagingen en taken binnen de domeinen van:

 • Human Resources Planning
 • Werving en arbeidsmarktcommunicatie
 • Selectie, aanstelling en introductie
 • Human Resources Development (competentie ontwikkeling, loopbaanmanagement) 
 • Prestatiebeoordeling en beloningsmanagement (inclusief motivatieleer en beloningssystemen)
 • Management van verschil (inclusief diversiteit, meningsverschillen, wangedrag)
 • Welbevinden op het werk (fysiek, psychisch en psycho-sociaal welbevinden)Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Human resource management 2Verplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies