Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Crosscultural communication/227157/1923/2021/1/52
Studiegids

Crosscultural communication/2

27157/1923/2021/1/52
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Leertraject International Business binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Heirman Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: mondeling examen via teams, 20 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als office manager kom je in de toekomst in contact met het internationale werkveld. In dit opleidingsonderdeel leren we je wat de meest voorkomende oorzaken zijn van ineffectieve interculturele communicatie.

In het opleidingsonderdeel wordt ook geleerd op welke manier cultuur een invloed heeft op het zakendoen met mensen/organisaties van andere culturen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student ontwikkelt een kritische blik, analyseert een zakelijke context vanuit een crosscultureel oogpunt, past de crossculturele dimensie toe in een internationale context.

Leerinhoud

 • Kennis van de belangrijkste inzichten uit crossculturele communicatie:


 • Definitie van crossculturele communicatie
 • Interculturele communicatie competentie
 • De invloed van cultuur op waarneming vs. perceptie
 • Barrières voor cross-culturele communicatie (Angst, stereotypen, vooroordelen, ethnocentrisme, culturele bijziendheid)
 • Cultureel relativisme
 • Misverstanden – misinterpretaties in non-verbale crossculturele communicatie
 • Taalproblemen in een crossculturele context
 • De Sapir-Whorf Hypothese
 • De taalongelijkheid in interculture communicatie
 • Esperanto, Pidgins, Creool
 • Culture Shock (Oberg)
 • Acculturatie: een typologie
 • Third-culture Kids
 • Culturele classificatiesystemen: Hofstede
 • Culturele classificatie systemen: Trompenaars
 • Culturele classificatie systemen: Kluckhohn & Strodtbeck
 • Edward Hall: Laag vs. Hoog-context culturen
 • Subculturen
 • Conflict-fases model
 • Conflict-stijl model (Thomas Kilmann)
 • Hofstede’s: de culturele ajuin cultural onion
 • Hall: de culturele ijsberg
 • Face Negotiation Theory - Ting-Toomey (1988)
 • Globalisering (& Glocalisering)
 • Bewijs een professioneel niveau van managementbekwaamheid in een internationale, culturele business context.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpointslides 

Notities van de lessen
Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: duurtijd 120 min.
Tijdens het examen wordt de theoretische kennis van interculturele communicatie getest, alsook wordt gezien of de student deze kennis kan toepassen in een concrete case die wordt voorgelegd op het examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen: duurtijd 120 min.
Tijdens het examen wordt de theoretische kennis van interculturele communicatie getest, alsook wordt gezien of de student deze kennis kan toepassen in een concrete case die wordt voorgelegd op het examen.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies