Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Español práctico /1-2-328332/1923/2021/1/38
Studiegids

Español práctico /1-2-3

28332/1923/2021/1/38
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Spaans binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bongaerts Hanne
Onderwijstalen: Spaans
Kalender: Module 1 of Module 2 of Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: mod 1 en mod 2: digitaal examen, gesloten boek, 90 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Español elemental /3-4.

Korte omschrijving

In deze cursus leer je communiceren in het Spaans in een beroepsmatige context. In relatief korte tijd bouw je je taalvaardigheid stap voor stap op. Er wordt uitgegaan van de praktische eisen die de economie en handel stellen aan de communicatie in een moderne vreemde taal. Thema's die aan bod komen zijn onder andere: het beheren van een agenda, zakenlunches, zakenreizen, kwalificaties voor bepaalde beroepen, de historiek van enkele bedrijven en biografieën van zakenmannen/vrouwen.

Bij het succesvol beëindigen van deze cursus heeft de student het A2 niveau van het Europees Referentiekader voor Talen bereikt.

Meer informatie over het ERK vind je hier: http://www.erk.nl/leerling/watiserk/ en hier: https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

Begincompetenties (tekst)

  • De student kan zelfstandig woordenschat studeren aan de hand van woordenlijsten en oefeningen.
  • De student kan zelfstandig oefeningen maken en verbeteren met een oplossingssleutel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student vertaalt aangeleerde woordenschat.
De student beschrijft afbeeldingen met aangeleerde woordenschat.
De student spreekt bekende en onbekende Spaanse woorden correct uit.
De student past de spellingsregels (bv. de accenten) toe.
De student beschrijft een product.
De student interpreteert informatie uit zakelijke teksten (bv. recepten, reclameboodschappen, zakelijke biografie).
De student formuleert instructies met de gebiedende wijs.
De student schrijft korte, professionele e-mails (bv. om afspraken te maken).
De student communiceert over zijn/haar persoonlijke en professionele ambities.
De student communiceert per telefoon (bv. om een hotel te reserveren).
De student gebruikt werkwoorden in verschillende tijden (Presente, Futuro Próximo, Pretérito perfecto, Pretérito Indefinido en Petérito Imperfecto).
De student beschrijft zijn/haar agenda of de agenda van een directeur.
De student verduidelijkt zijn/haar mening verduidelijken met behulp van functie-en signaalwoorden.
De student gebruikt zinnen in de indirecte rede.

Leerinhoud

Winkelen in het Spaans (o.a. kleding), telefonisch afspraken maken, voordelen en nadelen opsommen van een (nieuwe) werkomgeving, reisplannen maken en een reis reserveren, takenpakket van een receptionist beschrijven, vacatures en CV's begrijpen, reclamecampagnes beoordelen, competenties van een ondernemer beschrijven, bij een doktersbezoek ziektesymptomen opsommen, ...

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
EmprendedoresVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen115,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Examen in de examenreeks van module 1: schriftelijk examen
AcademiejaarKennistoets20,00Examen in de examenreeks van module 2: schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00Examen in de examenreeks van module 3: Mondeling examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Per module is er een vaardigheidsopdracht. Elke opdracht telt mee voor 10%.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Mondelinge vaardigheidstoets in de examenreeks
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Examen in de examenreeks : schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies