Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Eventmanagement/213856/1923/2021/1/32
Studiegids

Eventmanagement/2

13856/1923/2021/1/32
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Leertraject International Business binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): d'Hollander Latoya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 07.12.2020 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: examen in de examenreeks: digitaal examen, gesloten boek, 90 min

Zie Digitap voor aanvullende informatie.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


De informatie in deze ECTS-fiche is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het organiseren van congressen en events is een marketinginstrument dat forse opgang heeft gekend afgelopen jaren: ieder bedrijf kent nu de kansen die congressen, seminaries, bedrijfsfeesten, openingsevenementen, productlanceringen of teambuildings bieden. Het organiseren van evenementen en congressen vraagt heel wat tijd en energie. Het eenmalige en unieke van het evenement biedt een uitdaging, maar creërt natuurlijk ook de nodige stress en druk om alles perfect te organiseren. In dit vak krijg je een overzicht en een hoop praktische tips hoe je een congres of evenement organiseert. Je krijgt praktische checklists die een steun zijn om niets aan het toeval over te laten, en bovendien een hoop ideeën hoe een event er kan uitzien.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van de basisprincipes van marketing.
Verwoorden en opmaken van een conceptplan onder vorm van een rapport en onder vorm van een groepspresentatie.
Toepassen van de basisfuncties en van variabele en vaste verwijzingen in Excel voor de opmaak van een budgetplan.
Ervaring hebben in het onderling verdelen van taken van groepswerk, het uitwerken van de taken en het presenteren van de resultaten van groepswerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student stelt een conceptplan op voor een event of congres en presenteert en verdedigt dit conceptplan. 
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student kent de basisprincipes van direct mail en past deze toe op het schrijven, opmaken en versturen van uitnodigingen en brochures. 
De student ondervindt het belang van een goede backtiming, kan een backtiming opstellen, weet welke organisatorische aspecten te pas komen aan de organisatie van events en congressen en wat er allemaal kan mislopen. 
De student verzorgt de administratie van een congres en event met gebruik van standaard correspondentiemodellen. 
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student ondervindt het belang van een goede backtiming, kan een backtiming opstellen, weet welke organisatorische aspecten te pas komen aan de organisatie van events en congressen en wat er allemaal kan mislopen. 
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student ondervindt het belang van een goede backtiming, kan een backtiming opstellen, weet welke organisatorische aspecten te pas komen aan de organisatie van events en congressen en wat er allemaal kan mislopen. 
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student heeft inzicht in de inkomsten en kosten, verbonden aan de organisatie van congressen en events. Hij stelt een concreet budgetplan op en stuurt bij waar nodig. 
De student heeft inzicht in de plaats van congressen en events in de marketing- en communicatiedoelstellingen van een organisatie en kan voorbeelden aanhalen van de verschillende soorten events en congressen. 
De student ondervindt het belang van een goede backtiming, kan een backtiming opstellen, weet welke organisatorische aspecten te pas komen aan de organisatie van events en congressen en wat er allemaal kan mislopen. 
De student stelt een conceptplan op voor een event of congres en presenteert en verdedigt dit conceptplan. 
De Bachelor Office Management plant, coördineert en organiseert acties van de manager, events, vergaderingen, congressen, zakenreizen en afspraken met klanten en externe commerciële contacten. De Bachelor Office Management heeft inzicht in de vereisten bij de voorbereiding en organisatie van vergaderingen en volgt mee de besluitvorming op. De Bachelor Office Management organiseert en coördineert het secretariaat, bepaalt de werkindeling op het secretariaat, coördineert en adviseert bij invoering van nieuwe procedures en stuurt het secretariaat logistiek.
De student ondervindt het belang van een goede backtiming, kan een backtiming opstellen, weet welke organisatorische aspecten te pas komen aan de organisatie van events en congressen en wat er allemaal kan mislopen. 
De student verzorgt de administratie van een congres en event met gebruik van standaard correspondentiemodellen. 
Stakeholders
De student kent de basisprincipes van direct mail en past deze toe op het schrijven, opmaken en versturen van uitnodigingen en brochures. 

Leerinhoud

Doelstellingen van de organisatie van een evenement of congres.
Het concept en het stappenplan.
Het inhoudelijk programma van het evenement/congres.
Een locatie zoeken en vastleggen.
Een budgetplan uitwerken.
Uitnodiging, communicatie en correspondentie van het evenement/congres.
De productie van het evenement/congres.
Evaluatie van het evenement/congres.

Gebruik van MS Project (in zelfstudie) om een event te plannen.

Studiematerialen (lijst)

E-CampusVerplicht
Events2. Hoe organiseer je een geslaagd evenementVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen28,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Groeps- en individueel werk: 10 punten
Bij het projectwerk geldt de kwaliteit van de groepstaken en het respecteren van de deadlines.
Tussentijdse rapporten worden beoordeeld op de inhoudelijke kwaliteit, de argumentatie waarom een bepaalde keuze voor concept, locatie, leverancier, … werd genomen, de kritische zin en de vlotheid en helderheid van de aanbevelingen.
Het actieplan wordt beoordeeld op de volledigheid en de opvolging ervan, samen met het overleg hierover met de andere werkgroepen.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de dienstverlening en de samenwerking met de andere groepen, die belast zijn met andere deeltaken van de organisatie.
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen met kennis- inzicht- en toepassingsvragen: 10 punten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen met kennis- inzicht- en toepassingsvragen: 20 punten

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies