Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français des affaires III/325735/1923/2021/1/10
Studiegids

Français des affaires III/3

25735/1923/2021/1/10
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.03.2021 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Français I OF (geslaagd of getolereerd voor Français I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Français II/3-4)) EN (eerder ingeschreven voor Français des affaires I/1 OF simultaan te volgen met Français des affaires I/1) EN (eerder ingeschreven voor Français des affaires II/2 OF simultaan te volgen met Français des affaires II/2).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op mondelinge taalvaardigheid. De student leert een product voorstellen en deelnemen aan een verkoopsgesprek, een bedrijf voorstellen en telefoongesprekken voeren. Ook de schriftelijke communicatie komt aan bod: een tekst schrijven over een product, een bedrijf voorstellen enz...

Begincompetenties (tekst)

De verworven competenties van de vorige modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management werkt stipt, snel, doelmatig , ordelijk en nauwkeurig.
De student past de basisregels van de Franse grammatica en uitspraak toe.
De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
De student begrijpt en gebruikt de specifieke uitdrukkingen en de terminologie eigen aan zakelijke brieven.
De student begrijpt een breed gamma aan algemene en bedrijfsgerichte woordenschat en gebruikt dat actief.
De student kan efficiënte professionele telefoongesprekken voeren gebruik makend van de specifieke uitdrukkingen en terminologie
De student schrijft gestructureerde, duidelijk verstaanbare, doorlopende teksten over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied met oog voor een correcte spelling en zinsbouw.
De student geeft vlot een presentatie over een vakspecifiek onderwerp.
De student communiceert op professionele wijze met klanten, collega's e.a. gebruik makend van de specifieke uitdrukkingen en terminologie (onderhandelingsgesprek, klachtenbehandeling, achterstallige rekeningen,...)
De student stelt verschillende soorten zakelijke brieven en mails op zoals een prijsaanvraag, een offerte, een klachtenbrief enz. met oog voor een correcte spelling en zinsbouw.

Leerinhoud

Algemene en zakelijke woordenschat
Grammatica
Mondelinge communicatie: simulatie van verkoopsgesprek en telefoongesprek, presentatie (product en bedrijf)
Schriftelijke communicatie: een product aanprijzen, een bedrijf voorstellen,...

Studiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Comme ConvenuVerplicht
  • Auteur: I. Werbrouck
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie10,00audio/video (gespreksvaardigheid/telefoon/conference call)
AcademiejaarKennistoets30,00mondeling examen
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennistoets30,00mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie10,00audio/video (gespreksvaardigheid/telefoon/conference call)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie10,00vaardigheidsopdracht tijdens uitwisselingsproject Waalse hogeschool (info Digitap)

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies