Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business English III/325736/1923/2021/1/44
Studiegids

Business English III/3

25736/1923/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.03.2021 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor English I OF (geslaagd of getolereerd voor English I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor English II/3-4)) EN (eerder ingeschreven voor Business English I/1 OF simultaan te volgen met Business English I/1) EN (eerder ingeschreven voor Business English II/2 OF simultaan te volgen met Business English II/2).

Korte omschrijving

In deze module leren studenten zakelijke presentaties te geven in het Engels; beheersen de terminologie van 'meetings' en 'minutes' en kunnen een zakelijk telefoongesprek voeren in het Engels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management beheerst het Nederlands en minstens 3 vreemde talen (E, FR, D, S). De Bachelor Office Management onderhoudt de interne, externe en interculturele communicatie zowel schriftelijk als mondeling ( telefonie, communicatie, correspondentie, notuleren ..). De Bachelor Office Management kan vragen en wensen van stakeholders correct inschatten en speelt daarop in, hij/zij reageert empatisch in alle professionele situaties en toont zich hierbij steeds discreet conform de beroepsdeontologie en bedrijfscultuur.
The student acquires vocabulary meetings and minutes
De student stelt zichzelf voor en licht zijn/haar functie in het bedrijf toe.
De student leidt een vergadering of neemt zinvol deel aan een vergadering. 
De student communiceert over zijn/haar persoonlijke en professionele ambities.
De student presenteert een onderwerp naar keuze op gestructureerde wijze en in klare taal.
De student schrijft een sollicitatiebrief.
De Bachelor Office Management kan, vanuit een inzicht in de werkorganisatie, plan- en projectmatig werken. De Bachelor Office Management neemt daarbij verantwoordelijkheid en kan coördinerende taken binnen het secretariaat uitvoeren. De Bachelor Office Management kan omgaan met stresssituaties, reageert efficiënt, flexibel en hoffelijk onder alle omstandigheden.
De student maakt van een vergadering een correct verslag op basis van de gevraagde notulevorm.

Leerinhoud

In Business English III/3 trek je met je medestudenten het taallabo in en ontdek je hoe je in een gepaste taal zakelijk telefoneert. Daarnaast zal je ondervinden dat presenteren méér vraagt dan een voordracht houden en tegelijk dat iedereen zijn kracht kan vinden om een boodschap over te brengen naar een publiek. Dit doe je vanzelfsprekend in een sprankelend zakelijk Engels.

Een tekst produceren, zoals een sollicitatiebrief en notulen, komt ook aan bod. Bij al deze uitingen vormt het Engels geen struikelblok. Meer nog, je kan je vlot uitdrukken in een zakelijke context. Dit zal je ook nodig hebben wanneer je met je team vergadert.

Zowel in groep als zelfstandig weet je je opdrachten tot een goed einde te brengen door de opgedane kennis, zowel in de les als in zelfstudie, correct toe te passen.

Presentations skills on business topics;
Meetings & Minutes;
Applying for a job: cover letter and resume;
Telephoning techniques.

Te bereiken minimumniveau: Europees Referentiekader B2

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Mondeling examen met voorafgaande schriftelijke voorbereiding

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies