Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfseconomie / 124160/1923/2021/1/04
Studiegids

Bedrijfseconomie / 1

24160/1923/2021/1/04
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Brasseur Valentijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.10.2020 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: het examen wordt een digitaal open boek examen. Zie Digitap voor aanvullende informatie.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche en gelden voorlopig enkel voor de eerste zittijd.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We maken je vertrouwd met consumenten- en producentengedrag, de prijsvorming en andere relevante economische begrippen. We volgen samen de actualiteit om een duidelijk verband te leggen tussen theorie en praktijk. Praktische toepassingen en cases zorgen voor een vertrouwdheid met het economisch gebeuren in de meest brede zin.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis wiskunde vereist: omvormen van formules, vergelijkingen van de eerste graad, rekenen met procenten en groeicijfers.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management kan klassieke en digitale informatie opzoeken, verzamelen en archiveren. Hiervoor hanteert de Bachelor Office Management up to date dossiersystemen, klasseer- en archiveringsmethoden en ICT-technologie (document management systemen) en zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming en -verwerking.
De student heeft kennis en inzicht in een aantal macro-economische variabelen : vb  inflatie, werkloosheid, conjunctuur, monetaire en budgetaire politiek.
De Bachelor Office Management kan het eigen handelen en denken, dat van anderen en zijn omgeving evalueren. De Bachelor Office Management kan problemen die ontstaan signaleren en bijdragen tot de oplossing ervan. De Bachelor Office Management hanteert hierbij een brede interesse en openheid voor andere culturen, de actualiteit, de politiek, het maatschappelijke en economische gebeuren.
De student vertaalt de actualiteit naar de behandelende leerstof.
De Bachelor Office Management heeft inzicht en kennis van boekhouding, software voor statische verwerking, sociale zekerheid, personeelsmanagement, marketing, verkoopstechnieken en kwaliteitszorg. De Bachelor Office Management kan eveneens bedrijfsresultaten, personeels- commerciële en financiele gegevens verwerken, analyseren, opvolgen en rapporteren. De Bachelor Office Management kan budgetten en CRM-systemen beheren.
De student leidt vraag en aanbod af in een markt van volkomen concurrentie en monopolie.
De student heeft kennis en inzicht in een aantal macro-economische variabelen : vb  inflatie, werkloosheid, conjunctuur, monetaire en budgetaire politiek.

Leerinhoud

1. Basisbegrippen economie: soorten goederen, economische sectoren, ... 

2. Consumentengedrag: bepalende factoren, vraagcurve, elasticiteitsbegrip, ...

3. Producentengedrag: kostenanalyse, breakevenanalyse, aanbodcurve, ...

4. Prijsvorming: marktvormen, prijsberekening, prijsstrategieën, ...

5. Arbeidsmarkt: prijsvorming, werkloosheid, evoluties, ...

6. Macro-economische begrippen: bbp, economische groei, duurzaamheid, conjunctuur, inflatie, wisselkoers, ...

7. Overheid: functies, soorten beleid, ...

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Economie, wat doe je ermee?Verplicht
  • Auteur: Karolien Van Riel
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies